Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h.


16.10.2017
Ing. Michal Kloiber, prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum excelence Telč

Práce se zabývá přístupy k hodnocení bezpečnosti dřevěných konstrukcí při měření na velmi malých vzorcích odebíraných z konstrukčních prvků nebo při přímém testování in-situ. Použití popisovaných metod je nutné za podmínek stanovených podle EN 16085. Dále je třeba brát na zřetel korelace pevnostních charakteristik získaných z měření pomocí diagnostických přístrojů a mechanických vlastností měřených standardními postupy.

1.8.2011
Miloš Drdácký, Michal Kloiber, Jiří Frankl, Jan Bryscejn, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR v.v.i., Jan Tippner, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě

Cílem výzkumu bylo zjištění vlivu chemické degradace povrchových vrstev dřevěných konstrukčních prvků na jejich mechanické vlastnosti a hloubky, do které toto poškození zasahuje. Degradaci povrchových vrstev dřeva konstrukčních prvků způsobily chemické reakce některých sloučenin obsažených v protipožárních nátěrech v minulosti opakovaně aplikovaných na dřevěné konstrukce historických objektů. K takovým chemikáliím patří např. síran amonný a fosforečnan amonný.

19.7.2010
Michal Kloiber, Jiří Frankl, Miloš Drdácký, Jan Tippner, Irena Kučerová, Jan Bryscejn, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Jednoduché, přírodní nátěry k ochraně konstrukčního dřeva před ohněm a požáry byly užívány již ve starověku. Jejich stopy nacházíme na povrchu některých historických konstrukcí (Drdácký et al. 2005). Rozvoj chemického průmyslu v 19. a 20. století umožnil vývoj a pozdější intenzivní aplikaci nových retardérů hoření na dřevěné prvky běžných stavebních konstrukcí. 
 
Reklama