Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Michal Kloiber


16.10.2017
Ing. Michal Kloiber, prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum excelence Telč

Práce se zabývá přístupy k hodnocení bezpečnosti dřevěných konstrukcí při měření na velmi malých vzorcích odebíraných z konstrukčních prvků nebo při přímém testování in-situ. Použití popisovaných metod je nutné za podmínek stanovených podle EN 16085. Dále je třeba brát na zřetel korelace pevnostních charakteristik získaných z měření pomocí diagnostických přístrojů a mechanických vlastností měřených standardními postupy.

4.3.2013
Ing. Michal Kloiber, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, CET Telč, Ing. Jan Tippner, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ing. Jaroslav Hrivnák, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra mechanickej technológie dreva

Příspěvek prezentuje analýzu chování dřeva při použití diagnostického přístroje pro „in-situ“ hodnocení dřeva založeného na principu měření mechanického odporu proti vnikání nástroje (trnu) do dřeva. Cílem bylo popsat míru deformace a způsob porušení při vniku trnu (prům. 2,5 mm) do dřeva v čistě radiálním směru a porovnat měření přístroje se standardním testováním na vzorcích.

16.10.2011
Michal Kloiber, Jiří Bláha, Vlastimil Růžička

Mohutná, vodním příkopem obehnaná kamenná budova patří k nejvýznamnějším stavebním památkám města Jeseníku. Proto byla obnova jejího krovu v roce 2009 připravována pod drobnohledem pracovníků památkové péče.

1.8.2011
Miloš Drdácký, Michal Kloiber, Jiří Frankl, Jan Bryscejn, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR v.v.i., Jan Tippner, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě

Cílem výzkumu bylo zjištění vlivu chemické degradace povrchových vrstev dřevěných konstrukčních prvků na jejich mechanické vlastnosti a hloubky, do které toto poškození zasahuje. Degradaci povrchových vrstev dřeva konstrukčních prvků způsobily chemické reakce některých sloučenin obsažených v protipožárních nátěrech v minulosti opakovaně aplikovaných na dřevěné konstrukce historických objektů. K takovým chemikáliím patří např. síran amonný a fosforečnan amonný.

20.12.2010
Ing. Mária Kotlínová, Ing. Michal Kloiber, PhD., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Poruchy dřeva zabudovaného ve stavbách zpravidla začínají jako drobná poškození, která rostou úměrně s naší nevšímavostí. Brzké odhalení a zákrok v pravou chvíli vyřeší problém na dlouhou dobu a za přijatelnou cenu. V případě, že závady zůstávají bez povšimnutí, prudce stoupá nebezpečí znehodnocení interiérových částí budov nebo dokonce narušení statiky nosných konstrukcí, čímž se rapidně zvedá cena záchranných prací.

8.3.2010
Ing. Michal Kloiber, Ing. Mária Kotlínová, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Náš příspěvek si klade za úkol přiblížit možnosti používání čtyř nejpoužívanějších nedestruktivních defektoskopických přístrojů při stavebně technických průzkumech dřevěných stavebních konstrukcí, jako jsou krovy, stropy či celé roubené nebo hrázděné domy. Metodický materiál by měl objasnit možnost použití, principy a také výhody či nevýhody jednotlivých metod. 
 
Reklama