Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Michaela Perďochová, Ph.D.


7.12.2015
Ing. Michaela Perďochová, Ph.D.

Při skladování tuhých biopaliv se do ovzduší uvolňují plynné látky, z nichž některé mohou být nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. Složení a množství těchto plynných produktů je závislé na mnoha faktorech, z nichž mezi nejdůležitější patří teplota.

30.11.2015
Ing. Michaela Perďochová, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

K samovznícení biopaliv dochází zejména při jejich skladování ve velkých hromadách. Tento článek se zabývá náchylností k samovznícení a vlivem vlhkosti na teplotu samovznícení dřevní štěpky podle normy EN 15188. Uvedené poznatky lze použít pro stanovení bezpečných podmínek pro skladování dřevní hmoty a volbu bezpečnostních opatření. 
 
Reklama