Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ph.D.


23.10.2017
doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ph.D., VUT FAST Brno, Centrum AdMaS

Článek se zabývá vývojem vakuových izolací od jejich počátku až po současnost a jejich uplatněním v průmyslových odvětvích a stavebnictví. Na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně probíhá v současné době výzkum v oblasti vývoje a studia chování environmentálně úsporných jádrových izolantů pro aplikaci do vakuových izolačních panelů. Jedná se především o organické materiály na bázi přírodních či odpadních polymerních vláken. Tento článek popisuje první výsledky výzkumných činností věnovaných této problematice, kdy byly testovány zkušební vzorky izolací z lněných vláken, dále pak z vláken bavlněných a polyesterových, získaných z odpadních textilií.

17.2.2014
Ing. Jitka Hroudová, Ing. Jiří Zach, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Ve stavebnictví lze stále více pozorovat snahu využívat ekologické stavební materiály. Tento trend úzce souvisí se snížením energetické náročnosti budov a také se snižováním ekologické zátěže průmyslu vůči životnímu prostředí. Jednou z možností snížení energetické náročnosti budov je využití přírodních materiálů. Příspěvek je věnován studiu vlhkostního chování vláknitých tepelně izolačních materiálů na bázi vláken, modifikovaných chemickými přísadami, s cílem vylepšit jejich vlhkostní citlivost, případně i požární odolnost.

7.11.2011
Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, VUT Brno

Zajistit ekologickou likvidaci a případnou recyklaci starého a poškozeného oblečení je v praxi poměrně problematické. Problémem při likvidaci textilního odpadu je skutečnost, že oděvní odpad je směsicí přírodních a syntetických vláken. Příspěvek se věnuje možnostem vývoje a výroby izolačních materiálů na bázi odpadních textilních vláken a jejich následného uplatnění v novodobých podlahových konstrukcích.

31.10.2011
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Příspěvek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na studium reálného tepelně vlhkostního chování různých druhů pórobetonových výrobků určených pro zděné konstrukce, a to především z pohledu závislosti tepelněizolačních vlastností na teplotě a vlhkostním obsahu materiálu.

28.3.2011
Ing. Bc. Jitka Hroudová, Ing. Pavel Kout, Ing. Jiří Zach, Ph.D.

Příspěvek se věnuje komplexnímu hodnocení vlastností izolací na bázi technického konopí, které je možné použít do konstrukce plovoucích podlah, a to především z pohledu akustickoizolačních vlastností a dále pak i z pohledu celkových užitných vlastností takto vytvořených plovoucích podlah. 
 
Reklama