Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: RNDr. Jaroslav Šašek


Postupy při sanaci studní postižených povodněmi, povodně, foto redakce
4.7.2020
MUDr. František Kožíšek, CSc., vedoucí Národního referenčníhocentra pro pitnou vodu SZÚ, RNDr. Jaroslav Šašek, Státní zdravotní ústav, Praha

Při povodních může být individuální zdroj pitné vody (studna) postižen, pokud hladina záplavové vody dosáhne zhlaví studny nebo se dokonce přes něj přelije, ale i v případech, že povodňová vlna ke studni zdaleka nedosahuje. Vše záleží na propustnosti podloží.

25.3.2013
RNDr. Jaroslav Šašek, Státní zdravotní ústav, Praha

UV záření k dezinfekci pitné vody se používá v případě vody podzemní, povrchové, v zařízeních na úpravu pitné vody v místě spotřeby (filtry kombinované s UV lampou), pro rozvody teplé vody, v přístrojích s následnou možností tvorby aerosolu v různých lékařských přístrojích a v dalších aplikacích.

16.2.2001
RNDr. Jaroslav ŠAŠEK

V článku je podána informace o faktorech, které napomáhají růstu legionel v rozvodech teplé užitkové vody a o technických opatřeních k jejich snížení. Autor informuje o nejdůležitější zahraniční i domácí legislativě. Tato práce navazuje přímo na předchozí článek , který se zabýval problematikou eliminace legionel z rozvodů pitné vody, dezinfekcí, prevencí i faktory, vedoucími ke kontaminaci systému, doplňuje zejména technické aspekty a požadavky na distribuční síť. 
 
Reklama