Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

RNDr. Jana Krejsová

Archiv článků autora:4.6.2012
RNDr. Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje

Současné i budoucí využívání dešťové vody v městských i vesnických sídlech s hustou sítí obytných i provozních budov včetně zpevněných ploch lze proměnit od standardních ekologicky i ekonomicky neprosperujících svodů do kanalizací nebo vodotečí na zachycení tohoto zdroje vody pomocí vsaků do půdního profilu dané hydrogeologické lokality.

6.7.2009
Ing. Petra Bednářová, Ph.D., RNDr. Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje

Velmi často jsou koncentrace formaldehydu ve vnitřním ovzduší bytů vyšší než stanovují normy. Měřitelné koncentrace formaldehydu ve vnitřním ovzduší obytných nebo pracovních prostor velmi úzce souvisejí s formaldehydovými vnitřními zdroji, jejich stářím, teplotou a vlhkostí ... 
 
Reklama