Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Ján Tomčiak


21.4.2006
Ing. Ján Tomčiak, Thermosolar Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom

Čína je označována za solární velmoc. Málokdo ví, že více než 3/4 celosvětově vyrobených a namontovaných slunečních kolektorů je právě v Číně. V článku se také dovídáme o výhodách i nevýhodách kolektorů vyrobených Čínou.

17.6.2004
Ing. Milan Novák, CSc., Ing. Ján Tomčiak, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

V našich klimatických podmienkach sa najčastejšie používajú ploché slnečné kolektory. Opomenieme preto pre potreby tohto príspevku iné typy. Z čoho sa skladá plochý slnečný kolektor?

10.6.2004
Ing. Milan Novák, CSc., Ing. Ján Tomčiak, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Teplo získané zo slnečných kolektorov sa dá využiť rôznymi spôsobmi. Najväčšia časť nainštalovaných slnečných systémov slúži na prípravu ohriatej pitnej vody (OPV). Druhú, stále sa rozrastajúcu skupinu, tvoria solárne ohrevy bazénov. Stále väčší záujem je o podporu vykurovania a do budúcna je veľmi perspektívna oblasť priemyselného tepla a chladenia.

25.5.2004
Ing. Ján Tomčiak, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Okrem samotných kolektorov sú pre správnu funkciu solárneho systému potrebné ďalšie komponenty. Pod pojem príslušenstvo kolektora zahrňujeme tie časti primárneho okruhu, ktoré slúžia na prepojovanie kolektorov navzájom a na pripojovanie kolektorov k ostatným častiam solárneho systému. Ďalej sú to odvzdušňovacie prvky montované priamo na kolektor a púzdro senzora na snímanie teploty kolektora. 
 
Reklama