Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Jan Talášek
 

Lidský faktor při využívání CAFM systému a efektivitě Facility managementu

5.2.2018 | Jan Talášek, ATALIAN CZ s.r.o.
Zamyslíme-li se nad posledními dvaceti lety, uvědomíme si, jak zásadně se změnil charakter výroby i charakter služeb a s tím související charakter práce mnoha z nás. Prošly změnou jen nástroje, které používáme ke každodenní činnosti nebo sehrál svou roli také lidský faktor spravující nové systémy?

Revizní a kontrolní činnosti u TZB pomocí SW nástroje

8.8.2016 | Jan Talášek, ATALIAN CZ s.r.o.
Jednou z nejvýznamnějších částí technické správy budov jsou bezesporu periodické, nebo taky opakované činnosti. Patří mezi ně zejména úkony preventivní či prediktivní údržby, ale především pak revizní a kontrolní činnosti. Jsou zárukou bezpečného provozu – nebo v případě bezpečnostních prvků – zárukou funkčnosti v době, kdy jsou potřeba.

SW podpora facility managementu – CAFM systémy

21.4.2014 | Jan Talášek, ATALIAN CZ
SW podpora je pro facility management a facility služby velmi široká oblast a využití konkrétních SW prostředků může přinést uživateli řadu výhod, ale při nevhodně zvoleném programu nebo nedostatečném využití jeho potenciálu i nevýhod, znamenající spíše přítěž než přínos.
facility management

SW podpora u poskytovatele FM služeb

7.4.2014 | Jan Talášek, ATALIAN CZ
Posledních dvacet let přineslo na trhu facility managementu jasnou stabilizaci a klíčové rozdělení a vyjasnění rozdílů, mezi společnostmi, poskytujícími jednu či dvě FM služby a společnostmi, poskytujícími nejen vlastní management, ale zejména poskytující široké spektrum FM služeb.
Facility management

Data a Informace pro facility management

10.3.2014 | Jan Talášek, ATALIAN CZ
Při využívání počítačových programů se přirozeně hovoří o Datech a Informacích. Co vlastně jsou Data? Co to jsou Informace? Jaký mají význam pro facility management? Odpověď na tyto otázky naleznete v článku Data a Informace pro facility management.

Úklidové služby s podporou CAFM systému

13.12.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.
Základní požadavky respondentů na kvalitní podnikový software jsou tedy komplexnost ERP řešení, integrace dalších komponent, jako je např. projektové řízení, jednoduché a intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné a snadné vyhledávání, jako např. na Googlu a vysoká flexibilita.

Správná data ve správném formátu

28.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.,
Jakýkoliv SW je efektivní pouze tehdy, je-li naplněn správnými daty a poskytuje-li tu správnou a přesnou informaci uživateli. Zejména data pasportizačního charakteru o stavebních objektech, parcelách a technologiích mohou být v čase doplňována a jsou velmi cenným podkladem pro efektivní facility management.

Sdílení informací v CAFM mezi spolupracujícími subjekty

23.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.
Je běžné, že facility služby jsou sjednány s jedním konkrétním poskytovatelem, avšak faktické služby tzv. měkkého či tvrdého FM poskytuje ve finále více subjektů. Všechny tyto dílčí služby jsou v efektivně řízené organizaci pokryty příslušnými informačními technologiemi.

CAFM systémy a počítačová gramotnost uživatelů

5.5.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.
V dnešní praxi facility managementu je využití výpočetní techniky zcela běžnou každodenní součástí činnosti pracovníků, podílejících se na realizaci a zejména na řízení a managementu FM služeb.
 

Témata 2019

technická podpora výrobců