Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Jan Talášek


8.8.2016
Jan Talášek, ATALIAN CZ s.r.o.

Jednou z nejvýznamnějších částí technické správy budov jsou bezesporu periodické, nebo taky opakované činnosti. Patří mezi ně zejména úkony preventivní či prediktivní údržby, ale především pak revizní a kontrolní činnosti. Jsou zárukou bezpečného provozu – nebo v případě bezpečnostních prvků – zárukou funkčnosti v době, kdy jsou potřeba.

21.4.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

SW podpora je pro facility management a facility služby velmi široká oblast a využití konkrétních SW prostředků může přinést uživateli řadu výhod, ale při nevhodně zvoleném programu nebo nedostatečném využití jeho potenciálu i nevýhod, znamenající spíše přítěž než přínos.

7.4.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

Posledních dvacet let přineslo na trhu facility managementu jasnou stabilizaci a klíčové rozdělení a vyjasnění rozdílů, mezi společnostmi, poskytujícími jednu či dvě FM služby a společnostmi, poskytujícími nejen vlastní management, ale zejména poskytující široké spektrum FM služeb.

10.3.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

Při využívání počítačových programů se přirozeně hovoří o Datech a Informacích. Co vlastně jsou Data? Co to jsou Informace? Jaký mají význam pro facility management? Odpověď na tyto otázky naleznete v článku Data a Informace pro facility management.

13.12.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.

Základní požadavky respondentů na kvalitní podnikový software jsou tedy komplexnost ERP řešení, integrace dalších komponent, jako je např. projektové řízení, jednoduché a intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné a snadné vyhledávání, jako např. na Googlu a vysoká flexibilita.

28.6.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.,

Jakýkoliv SW je efektivní pouze tehdy, je-li naplněn správnými daty a poskytuje-li tu správnou a přesnou informaci uživateli. Zejména data pasportizačního charakteru o stavebních objektech, parcelách a technologiích mohou být v čase doplňována a jsou velmi cenným podkladem pro efektivní facility management.

23.6.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.

Je běžné, že facility služby jsou sjednány s jedním konkrétním poskytovatelem, avšak faktické služby tzv. měkkého či tvrdého FM poskytuje ve finále více subjektů. Všechny tyto dílčí služby jsou v efektivně řízené organizaci pokryty příslušnými informačními technologiemi.

5.5.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.

V dnešní praxi facility managementu je využití výpočetní techniky zcela běžnou každodenní součástí činnosti pracovníků, podílejících se na realizaci a zejména na řízení a managementu FM služeb. 
 
Reklama