Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Jan Hurta


7.4.2014
Ing. Jan Hurta, Laboratoř stavebních hmot, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ing. Martin Chlebek, Ing. Petr Koudelka, Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava

V r. 2008 skončila platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Povinností správců vodních stok je sledovat a omezovat znečištění vodných toků. Vyhledávají zejména nelegální připojení na dešťovou kanalizaci, která nepoužívá čističku vody.

19.8.2013
Ing. Roman Fojtík, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jan Hurta, VŠB-TUO, FAST, Katedra konstrukcí Ostrava

Pro ztužení štíhlých vysokých ocelových konstrukcí byl vyvinut obručový ztužující systém, který využívá předpětí pro zvýšení tuhosti, kterou je možné měnit, a tím získat požadované vlastnosti ztužujícího prvku. Zmenšené modely 1/20 jsou podrobovány statickým a později i dynamickým zatěžovacím zkouškám, které mají prokázat nebo vyvrátit teoretické předpoklady funkčnosti ztužujícího prvku a stanovit nejvhodnější způsoby předpínání. 
 
Reklama