Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Eva Jochová


20.10.2011
Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla

Jsme velice často svědky negativních událostí spojených právě s provozem/ užíváním odtahu spalin. Jsou to nejen smrtelná zranění občanů, ale i hospodářské škody na majetku firem a občanů. Je proto důležité, aby především požadavky nařízení vlády č. 91/2010 Sb. byly ze strany provozovatelů/uživatelů spalinových cest dodržovány, zejména provádění kontrol, čištění a provádění revizí spalinových cest.

10.12.2007
Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla, GAS s. r. o.

Které předpisy platí pro domovní plynovody, kdo zodpovídá za jejich bezpečný provoz? Odborné stanovisko GAS uvádí přehled obecně závazných předpisů, technických norem a technických pravidel. Z dotazů, uplatňovaných v souvislosti se závažnými haváriemi, k nimž došlo v poslední době v bytových domech v důsledku úniku zemního plynu vyplývá, že stále existují nejasnosti v problematice domovních plynovodů.

15.10.2007
Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla, GAS s. r. o.

Článek je odborným stanoviskem k vedení plynovodu za kuchyňskou linkou. Jaké jsou podmínky pro vedení vnitřního domovního plynovodu v instalačním jádru a jak je to s vlastnictvím hlavního uzávěru plynu (HUP)?

31.7.2007
Ing. Eva Jochová, GAS s. r. o.

Pro jaké účely lze využít ohebné hadice? Jaké opatření přijmout po uplynutí lhůty předepsané životnosti ohebných hadic? Za jakých bezpečnostních opatření lze vést plynovod prostorami jiného uživatele? Odborná stanoviska na nejčastěji kladené dotazy určené nejen odborné veřejnosti.

16.1.2007
Ing. Eva Jochová, GAS s.r.o., Ing. Zdeněk Přibyla

Plynovým zařízením je bezesporu nutné věnovat potřebnou péči při provozu i při montáži a opravách. V následujícím článku je věnována pozornost těm nejčastěji se vyskytujícím odběrným plynovým zařízením - plynovodům v budovách a spotřebičům plynných paliv s výkonem do 50 kW a dále potom souvisejícím právním předpisům. 
 
Reklama