Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Archiv článků autora: Ing. Dominika Macková


23.4.2021
Ing. Dominika Macková, doc. Ing. Peráčková Jana, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov

Ďalší z víťazných článkov konferencie JUNIORSTAV sa venuje venuje požiadavkám na hygienu studenej pitnej vody vo vodovodoch vnútri budov. Definuje, aká teplota by mala byť zabezpečená vo vodovode v budove podľa rôznych predpisov a noriem a definuje aké sú minimálne požiadavky na výmenu vody v potrubí. Príspevok popisuje dôležitosť dostatočnej výmeny vody v potrubí, popisuje hlavné faktory ovplyvňujúce teplotu pitnej vody a uvádza základné technické opatrenia a možné riešenia problematiky zabezpečenia požadovanej hygieny pitnej vody vo vnútornom vodovode. 
 
Reklama