Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Coneva Iveta, PhD.


8.1.2018
Ing. Coneva Iveta, PhD., Katedra požiarneho inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Príspevok sa zaoberá problematikou a klasifikáciou procesov horenia. Skúmanie procesov horenia úzko súvisí s požiarmi, nakoľko tie predstavujú nekontrolovateľné a neohraničené horenie v priestore a v čase. Procesy horenia je možné klasifikovať podľa rôznych kritérií. 
 
Reklama