Archiv článků autora: doc.Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
 

Lepené spoje dřevěných nosníků s využitím LVL

12.6.2017 | doc.Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D., VŠB TU Ostrava, katedra konstrukcí, Ing. David Mikolášek, Ph.D., Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D., VŠB TU Ostrava, katedra stavební mechaniky
Obsahem tohoto příspěvku je analýza destruktivního testování podélných spojů rostlého dřeva konstrukčních rozměrů s vnějšími lepenými deskami na bázi dřeva (překližka a LVL) zatěžovaných ohybovým momentem. Cílem tohoto příspěvku je srovnání únosnosti a chování těchto spojů při zatěžování s výsledky z numerických modelů a výpočtů podle platných norem.

Několik typů zesílení taženého ocelového spoje dřevěné kulatiny

4.4.2016 | Ing. David Mikolášek Ph.D., doc. Ing. Antonín Lokaj Ph.D., Katedra konstrukcí, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, doc. Ing. Jiří Brožovský Ph.D., Ing. Oldřich Sucharda Ph.D., Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava
Příspěvek se zabývá analýzou taženého ocelového spoje dřevěné kulatiny, pro který je navrženo několik typů zesílení. Navržené typy zesílení jsou laboratorně testovány na celkovou únosnost. Souběžně s laboratorními zkouškami je provedeno numerické modelování tuhosti spoje v průběhu zatěžování s vlivem fyzikální a geometrické nelinearity. Výpočty jsou provedeny metodou konečných prvků s využitím prostorových výpočetních modelů.

Poznatky z testování vybraných spojů kulatiny

13.7.2015 | doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., Ing. Kristýna Klajmonová, VŠB TU Ostrava
V příspěvku jsou prezentovány výsledky statických testů svorníkových spojů dřevěné kulatiny s vloženými ocelovými styčníkovými plechy v tahu pod úhlem k vláknům.

Laboratorní testování únosnosti mechanického spřažení dřevobetonového nosníku

30.9.2013 | Ing. Petr Agel, doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., Ing. Roman Fojtík, Katedra konstrukcí, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Dnešní dřevobetonové kompozitní konstrukce jsou pro spojení dobrých vlastností obou materiálů vhodným řešením pro novostavby i rekonstrukce stropních konstrukcí obytných, či občanských budov. Cílem této práce bylo navrhnout technologicky nenáročný způsob spřažení, otestovat jeho únosnost a porovnat výsledky s jiným obdobným systémem spřažení.
diskuse: 1 příspěvek, 01.10.2013 07:50
 

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czObecné požadavky na nádrže dešťové, šedé nebo bílé vody - I.Lavmi for Primalex: Harmonické řešení interiéruVěznice nebo hotel? Architekti navrhli vězení, které nemá trestat ale napravovatPardubice chtějí regulací zajistit jednotnou architektonickou identitu nové zástavby