Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Použití filtrů s aktivním uhlím k odstraňování organických látek z odpadního vzduchu

Seminář se uskuteční v prostorách vzdělávacího centra naší společnosti.Odborným garantem semináře je specialista z VŠCHT Doc. Ing. Karel Ciahotný CSc. Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů a přijdete si podebatovat o dané problematice. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Informace pro účastníky

  • Datum a místo konání konference: Vzdělávací centrum KS Klima-Service, a.s.; Náměstí Svobody 677, 263 01 Dobříš
  • Poplatek: bez poplatku
  • Uzávěrka přihlášek: 22. 5. 2013

Časový harmonogram konference:

8:30 - 9:00 hod.Prezence účastníků
9:00 - 10:00 hod.Představení společnosti KS Klima-Service, a.s.
10:00 - 12:00 hod. Hlavní téma semináře:
Použití filtrů s aktivním uhlím k odstraňování organických látek z odpadního vzduchu
  1. Odstraňování organických látek z odpadního vzduchu.
  2. Splnění kritérií pro výběr vhodných technologií pro odstranění odpadních plynů z procesů používajících těkavé organické látky a současně i pro běžné technologie používané k odstraňování organických látek z plynů.
  3. Návrh vhodného sorbentu, včetně odborného výkladu základů adsorpce, funkce aktivního uhlí.
  4. Návrh technologie včetně zařízení pro odstranění odpadních plynů z procesů používajících těkavé organické látky.
  5. Novinky v oboru záchytu škodlivin a plynů ze vzduchu.
12:00 - 13:00 hod. Občerstvení
13:00 - 14:00 hod. Novinky v oboru atmosférické filtrace (vývoj nanovláken, vývoj sorpčních médií, atd.)
14:00 hod. Diskuse závěr
 
 
Reklama