Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Technické zajímavosti VISION PARK KARLÍN – II. fáze

Podrobnosti k chlazení, vytápění a větrání administrativní části, multifunkčního sálu i technických prostor osmipodlažní novostavby VISION PARK KARLÍN. Kancelářské prostory s nejmodernějšími technologiemi poskytují i jedinečné výhledy na Prahu. Kongresový a společenský sál Forum Karlín nabídne 2000 míst.

Dokončení II. fáze:první čtvrtletí 2014
 
Kanceláře:9 500 m2
Terasy:865 m2
Multifunkční hala:4 827 m2
Parkovací místa:210
 
Autoři architektonického konceptu:Ricardo Bofill a AED project
Investoři:Zdeněk Bakala a Bessel Kok
Zástupce investora:TRESS Real Estate, s.r.o.
Generální projektant:AED Project a.s.
Projekt management:Karlín Group, s.r.o.
Generální dodavatel:Průmstav, a.s.

V druhé fázi komplexu VISION PARK KARLÍN vzniká osmipodlažní novostavba zahrnující 9 500 m2 moderních kancelářských ploch a víceúčelový kongresový a společenský sál o ploše téměř 5 000 m2. Stavební práce zde byly zahájeny v srpnu 2012 a jejich dokončení je naplánováno na první čtvrtletí roku 2014. Budova nabídne šest podlaží kancelářských ploch nejvyšší kvality ve třetím až osmém podlaží, některé s terasami poskytujícími jedinečné výhledy na Karlín i celou Prahu. Kancelářské prostory budou vybaveny řadou nejmodernějších technologických aplikací, které jsou zárukou mimořádného uživatelského komfortu.

Vision Park Karlín, kancelářský projekt pro 22. století, vstupuje do druhé fáze

Záměrem bylo vytvořit abstraktní, téměř čtvercovou fasádu, která zapadne do lokality a lépe tak splyne s původní zástavbou. Proto autoři projektu navrhli vnější plášť budovy vyrobený z transparentního materiálu „U glass“ (copylit), který bude na konzolách předsazen před fasádu otočenou do Pernerovy ulice a částečně zakryje charakteristické členění budovy. Budova se tak stane novou dominantou Karlína a obohatí jeho genius loci.

V prvních dvou nadzemních podlažích a v prvním podzemním podlaží nové budovy vznikne kongresový a společenský sál Forum Karlín – unikátní prostor, který nabídne kapacitu až dva tisíce míst k sezení – ideální místo pro konání kongresů, společenských, firemních a kulturních akcí.

V dalších dvou podzemních podlažích bude parkoviště s kapacitou 210 parkovacích míst.

Dokončením druhé fáze projektu VISION PARK KARLÍN se zrodí moderní multifunkční areál se dvěma budovami a půvabným „náměstím“, tzv. plazou – klidovou zónou tvořenou zastřešeným nádvořím mezi oběma budovami.

Za novou budovou bude vybudován park s rostlou zelení o rozloze cca 1 400 m2 určený pro relaxaci a odpočinek pro uživatele areálu.

Technické specifikace

Chlazení

Administrativní plochy 3.–8. NP

Prostory budou chlazeny fan-coil jednotkami umístěnými pod stropem ve snížené části podhledu. Provedení FCU je navrženo jako dvoutrubkové pouze pro chlazení, bez zákrytu. Cirkulační chladicí vzduch bude přiváděn z FCU do vnitřního prostoru přes distribuční prvek vzduchotechniky, který bude začleněn do interiérového designu podhledu. Chladicí fan-coil jednoty budou umístěny jak v kancelářích, tak i v zasedacích místnostech uvnitř stavební dispozice.

Forum Karlín

V multifunkčním sálu i v k němu přilehlých galeriích bude potřeby chladu zajišťovat v plném rozsahu vzduchotechnika. Stejně tak ve vstupním foyer. Administrativní prostory Forum Karlín budou chlazeny fan-coil jednotkami umístěnými pod stropem obdobně jako administrativní plochy ve 3.–8. NP.

Technické prostory

Chlazeny budou technologické prostory s garantovanou vnitřní teplotou, která bude nižší než maximální venkovní výpočtová teplota. Toto chlazení bude prováděno pomocí cirkulačních autonomních jednotek s přímým odparem chladiva a se vzduchem chlazenými kondenzátory umístěnými na střeše objektu. Takto se předpokládá chlazení serverů a slaboproudých rozvoden.

Technické řešení

Zdroj chladu

Pro výrobu chladicí vody jsou navrženy dvě chladicí jednotky DAIKIN EWWQ730B-XS se čtyřmi suchými chladiči s axiálními ventilátory. chladicí jednotky jsou umístěny ve strojovně chlazení v 3. PP (A 03.14). Akustický výkon chladicí jednotky je 102,6 dB.

Tyto chladicí jednotky pro vnitřní instalaci s jedním šroubovým kompresorem jsou optimalizovány pro provoz s ekologickým chladivem R 410A.

Na střeše budou umístěny čtyři suché chladiče. Akustický tlak 1 m před jednotkou La = 55 dB(A) v 10 m. Akustický výkon Lw = 87,5 dB(A). Uvažovaná náplň věžové části je nemrznoucí směs. Teplota nemrznoucí kapaliny je 30/35 °C v extrému 40/45 °C. Nemrznoucí kapalina bude směs vody a fridexu eko. Okruh nemrznoucí směsi bude oddělen pomocí deskového výměníku od vodní části tak, aby v objektu byla pouze voda.

Chlazení je možné provozovat přes freecoolingový výměník. Tato provozní varianta je určena pro zimní a přechodné období, kdy venkovní teplotní podmínky budou dostatečné pro dodržení stanovené teploty přívodní chladicí vody. Při spuštění freecoolingu budou v provozu čerpadla.

Vytápění

Základní koncept řešení mikroklimatu jednotlivých prostor

Administrativní plochy 3.–8. NP

V místnostech s prosklenou fasádou až k podlaze (okna v návaznosti na terasy) na východní fasádě v 7., 8. a 3. NP budou k vytápění sloužit podlahové konvektory bez ventilátoru.

V místnostech s parapety vysokými 300 mm budou k vytápění použita otopná tělesa stojánkového typu se spodním středovým připojením, která budou připevněna na stěnu.

Forum Karlín

V multifunkčním sálu i v k němu přilehlých galeriích bude potřeby tepla zajišťovat v plném rozsahu vzduchotechnika.

Vytápění administrativní části Forum Karlín bude teplovodní pomocí stacionárních otopných těles. Ve sprchách bude použito teplovodních otopných žebříků.

Vytápění vstupního foyer bude zajišťovat podlahové vytápění instalované v celé ploše místnosti.

Zdroj tepla

Jako zdroj tepla bude instalovaná plynová kotelna umístěna ve 3. PP, ve které budou umístěny 2 plynové kotle. Každý plynový kotel bude napojen na samostatný kouřovod a třísložkový komín o vnějším průměru 500 mm, který bude vyveden nad střechu objektu. Kotle budou připravovat topnou vodu o teplotním spádu 80/60 °C při maximálním výkonu 2 × 945 kW.

Množství spalovacího vzduchu je 2 × 1300 m3/hod. Spalovací vzduch je přiváděn nuceným větráním z fasády a ohříván elektrickým ohřívačem na +5 °C umístěným v kotelně v nástěnném provedení.

Kotelna je navržena bez stálé obsluhy, pouze s občasným dohledem. Kotle budou uloženy na základ přes tlumící podložky. Potrubí bude vedeno ve spádech a v nejnižších místech bude opatřeno odvodněním a v nejvyšších odvzdušněním. Všechna oběhová čerpadla jsou v provedení s osazením do potrubí a na výstupu jsou vybavena kompenzátory proti přenosu vibrací a hluku do soustavy.

Popis topného systému

Po výstupu topné vody z kotlového okruhu bude osazena automatická expanzní nádoba s konfigurací funkcí pro odplyňování a doplňování systému. Tento přístroj je zde osazen především jako zabezpečení systému. Dále přebírá funkci expanze a automatického doplňování vody do systému.

Okruh vytápění bude v rozdělovači rozdělen na potřebný počet topných okruhů dle schématu. Pro maximálně ekonomický provoz jsou navržena čerpadla s frekvenčním měničem, která zajišťují potřebné množství vody v závislosti na požadavku koncových prvků. Na rozdělovači a sběrači budou dále osazeny uzavírací, regulační a pojistné armatury pro správnou funkci celého systému. Potrubí bude provedeno z ocelových trubek bezešvých jakosti 11 353.0. Potrubí bude izolováno proti ztrátám tepla a tloušťka izolace pro jednotlivé světlosti potrubí bude harmonizovaná s vyhláškou 193/2007 Sb. Potrubí pod izolací bude opatřeno základním nátěrem. Základním a konečným olejovým nátěrem budou opatřeny armatury, závěsy a pomocné konstrukce. Soustavy budou jištěny podle ČSN 06 0830 pojistnými ventily na výstupu z výměníků před uzavíracími armaturami. Nejvyšší místa systému budou osazena odvzdušňovacími ventily a naopak nejnižší vypouštěcími kohouty.

Vzduchotechnika a klimatizace

Technický popis zařízení

Forum Karlín

Pro větrání víceúčelové haly je určena strojovna vzduchotechniky na úrovni 2. NP. Nasávání čerstvého venkovního vzduchu a náhrada použitého vzduchu bude pomocí protidešťových žaluzií a stavebního kanálu, v kterém bude umístěn tlumič hluku.

Ve strojovně vzduchotechniky budou umístěny 3 vzduchotechnické jednotky.

V přívodním i odvodním potrubí budou umístěny tlumiče hluku a protipožární klapky dle požárních úseků. Pro dopravu přívodního vzduchu v prostoru víceúčelového sálu bude použito potrubí z ocelového pozinkovaného plechu a v části společné se zařízením č. 47 – OTK – sál bude použito potrubí z ocelového plechu s odolností 300 °C po dobu 120  minut. V místě napojení do společného potrubí bude umístěna dýmová klapka se servopohonem, která se uzavře v případě spuštění zařízení č. 47.

Množství čerstvého vzduchu a cirkulačního vzduchu bude řízeno na základě čidla CO2 v odvodním potrubí. Distribuce přívodního vzduchu bude v prostoru sálu vířivými anemostaty s naklápěcími lamelami ovládané servopohonem dle teploty přívodního vzduchu, v prostorách galerie pomocí čtyřhranných vyústek ve sníženém podhledu. Odvod vzduchu bude přes velkoplošnou stěnovou mříž na rozhraní sálu a strojovny VZT. Odpadní vzduch bude vyfukován přes stavební kanál s tlumiči hluku nad střechu strojovny VZT.

Zařízení bude vybaveno v rámci MaR automatickou regulací, která zajišťuje:

 • plynulou regulaci otáček ventilátorů frekvenčními měniči na základě čidla CO2, které v případě překročení limitu 900 ppm CO2 zajistí zvýšení dodávky čerstvého vzduchu do větraného prostoru
 • ovládání uzavíracích klapek v sestavě jednotky a ovládání směšovacích klapek
 • regulaci systému zpětného získávání tepla
 • regulaci výkonu vodního ohřívače dle teploty přiváděného vzduchu t = +21 °C
 • regulaci výkonu vodního chladiče dle teploty přiváděného vzduchu t = +16 °C
 • protimrazovou ochranu vodních výměníků
 • spouštění vyhřívání sifonů při venkovní teplotě pod +5 °C
 • regulace výkonu parních zvlhčovačů na minimální relativní vlhkost přiváděného vzduchu 30 % při vnitřní teplotě v hale +22 °C
 • ovládání servopohonů vířivých anemostatů dle teploty přívodního vzduchu
 • signalizace chodu ventilátorů vč. sledování jejich momentálních výkonů
 • signalizace zanášení filtrů
 • hlášení všech měřených hodnot a provozních stavů a signalizace polohy listu požárních klapek

Administrativní prostory

Administrativní prostory v nadzemních podlažích budou větrány centrální klimatizační jednotkou umístěnou na střeše objektu. Provedení jednotky bude uzpůsobeno do venkovního prostředí tzn., že kromě běžného vybavení (základový rám, dilatační vložky pro připojení potrubí) bude mít speciální opláštění (stříška nad jednotkou, těsnění komor odolné proti vnikání vlhkosti), vnitřní osvětlení s možností zásuvek pro napojení ručního nářadí a možnost snadné obsluhy a údržby (panty a kličky u servisních vstupů do jednotky). Dále napojení vodních výměníků a odvody kondenzátu a připojení pitné vody pro zvlhčovače bude konstrukčně v maximální možné míře eliminovat možnost zamrznutí rozvodů s kapalinami. Venkovní připojení ohřívače, chladiče a zvlhčovače bude opatřeno topnými kabely zamezující zamrznutí kapalin.

Jednotka bude vybavena prostorem pro umístění parního zvlhčovače a frekvenčních měničů otáček motorů ventilátorů tak aby nedošlo k jeho poškození vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek a přímotopy v prostoru výměníků zamezující poškození vodních výměníků při odstávce v zimním období.

Sání čerstvého vzduchu bude provedeno pomocí protidešťové žaluzie, která bude umístěna v místech, kde je nejmenší nebezpečí nasátí pachů či prachu.

Čerstvý vzduch bude rozveden do čtyř stoupaček z ocelového pozinkovaného plechu čtyřhranného průřezu a přes požární klapky na odbočkách do jednotlivých podlaží tak, aby umožňovaly přívod vzduchu do všech prostor v potřebném množství. Distribuce čerstvého vzduchu bude pro kancelářské prostory přes regulátory konstantního průtoku vzduchu s přeslechovými tlumiči hluku do výdechového boxu fan-coilu osazeného čtyřhrannou vyústkou ve snížené části podhledu kancelářské prostory. Pro zasedací místnosti bude distribuce čerstvého vzduchu přes regulátory konstantního průtoku vzduchu s přeslechovými tlumiči hluku a uzavírací klapkou se servopohonem do vířivých anemostatů, napojených k hlavnímu vzduchovodu přes ohebné potrubí s útlumem hluku. Ovládání uzavíracích klapek pro zasedací místnosti bude tlačítkem u vstupu do jednotlivých zasedacích místností.

Odvod vzduchu z kancelářského prostoru bude veden pomocí přefuku do podhledu pomocí čtyřhranných vyústek a odtud bude vzduch přefukován přes přeslechový tlumič hluku do prostoru podhledu chodby, odkud je vzduch odsáván přes regulátor proměnného průtoku vzduchu opatřeného servopohonem s plynulou regulací do odsávacích šachet a centrální VZT jednotky.

Zařízení bude vybaveno v rámci MaR automatickou regulací, která zajišťuje:

 • plynulou regulaci otáček ventilátorů frekvenčním měničem na základě konstantního statického tlaku v referenčním místě potrubního rozvodu a na základě čidla CO2, které v případě překročení limitu 900 ppm CO2 zajistí zvýšení dodávky čerstvého vzduchu do větraného prostoru
 • ovládání uzavíracích klapek v sestavě jednotky a ovládání směšovacích klapek
 • regulaci systému zpětného získávání tepla
 • regulaci výkonu vodního ohřívače dle teploty přiváděného vzduchu t = +22 °C
 • regulaci výkonu vodního chladiče dle teploty přiváděného vzduchu t = +16 °C
 • protimrazovou ochranu vodních výměníků
 • regulace výkonu parních zvlhčovačů na minimální relativní vlhkost přiváděného vzduchu 30 % při vnitřní teplotě v kancelářích +22 °C
 • signalizace chodu ventilátorů vč. sledování jejich momentálních výkonů
 • signalizace zanášení filtrů
 • snímání teplot v kancelářích
 • hlášení všech měřených hodnot a provozních stavů a signalizace polohy listu požárních klapek
 • ovládání patrových uzavíracích klapek
 • spouštění vyhřívání sifonů při venkovní teplotě pod +5 °C
 • spouštění vyhřívání napojení vodních výměníků, odvody kondenzátu a připojení pitné vody pro zvlhčovače při venkovní teplotě pod +5 °C
 • spouštění vyhřívání prostoru vodních výměníků a zvlhčovačů při venkovní teplotě pod +5 °C

Eliminace tepelných zisků v kancelářských a zasedacích prostorech bude prováděna pomocí dvoutrubkových podstropních cirkulačních FCU s napojením na rozvod studené vody s teplotním spádem 10/16 °C. Chod FCU a statických otopných prvků bude regulačně svázán, aby nemohlo dojít k současnému vytápění a chlazení prostoru.

FCU v zázemí sálu (1. PP – 2. NP) budou v podstropním, opláštěném provedení, FCU umístěny v kancelářských prostorách (3. NP – 8. NP) budou umístěny v podhledu bez opláštění.

Spouštění fan-coilu bude místně tlačítkem nebo na základě teplotního čidla.

Zařízení bude vybaveno v rámci MaR automatickou regulací, která zajišťuje:

 • signalizace chodu ventilátorů vč. sledování jejich momentálních výkonů
 • snímání teplot v kancelářích

Větrání garáží

Pro podzemní garáže (210 stání) je navrženo odsávací zařízení, jehož základem jsou dva ventilátory umístěné na střeše objektu s tlumiči hluku a výfukem nad střechu objektu. Na sací straně každého ventilátoru je osazena požární klapka se servopohonem, která je při normálním i havarijním provozu garáží otevřená. Klapky se uzavřou v případě chodu ventilátorů OTK. Pro dopravu vzduchu bude použito potrubí z ocelového plechu se čtyřhrannými vyústkami s odolností 400 °C po dobu 120 minut.