Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budovsi Vás dovoluje pozvat
na seminář firemSPRÁVNÁ VOLBA 2002

pořádaný ve spolupráci
se Společností pro techniku prostředí14. 5. 2002 Zlín
15. 5. 2002 Brno
16. 5. 2002 Ostrava
21. 5. 2002 Liberec
22. 5. 2002 Ústí nad Labem
23. 5. 2002 Hradec Králové
28. 5. 2002 České Budějovice
29. 5. 2002 Plzeň
30. 5. 2002 Praha

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Seminář je určen projektantům, provozovatelům, zástupcům investorů, technickým i montážním pracovníkům, ale i dalším zájemcům z oblastí vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem a průmyslových sítí.

Odborný seminář se bude již tradičně zabývat hydronickým vyvažováním potrubních sítí, po roce opět se zvláštním důrazem na zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, jeho prováděcí vyhlášky a jejich praktický dopad do technické praxe. Odborné pasáže budou vždy doplněny praktickými výpočty konkrétních příkladů, správnými návrhy regulátorů tlakové diference či zapojeními regulačních uzlů otopných a chladicích soustav, soustav CZT i TUV a jejich vyvažování.

Představen bude i zcela nový návrhový program IMIsan pro návrh rozvodů studené a teplé užitkové vody (včetně cirkulace). Zmíníme se i o novinkách v programové lince "Projekt IMItop", jehož součástí není jen první kompletní softwarová linka pro návrh dvoutrubkových otopných soustav pod MS Windows, ale podpůrný internetový portál.

Každý účastník zdarma obdrží kompletní projektové podklady firmy IMI International, sborník přednášek "Správná volba 2002" a možná i něco navíc ...

Na závěr bude pořádána malá tombola. Nejšťastnější účastník každého z odborných seminářů se stane držitelem mobilního telefonu.

Bližší informace o odborném semináři získáte na adrese:
IMI International s.r.o.
CTP - D1, PO box 75
396 01 Humpolec
tel.: 0367/533 602
fax: 0367/533 912
e-mail: info@imi-international.cz


Datum a místo konání:
14. 5. 2002 Zlín Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
15. 5. 2002 Brno Hotel International, Husova 16
16. 5. 2002 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6
21. 5. 2002 Liberec Centrum Babylon, Nitranská 1
22. 5. 2002 Ústí nad Labem Hotel Vladimír, Masarykova 36
23. 5. 2002 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
28. 5. 2002 České Budějovice Hotel Gomel, Pražská 14
29. 5. 2002 Plzeň Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7 - reprezentační prostory nad Spilkou
30. 5. 2002 Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice


Program semináře:
8.30 hodPrezence
9.00 hodZahájení
Zákon č. 406/2000 Sb. z hlediska hydrauliky soustav - předpoklady správného návrhu
a funkčnosti termostatických ventilů, regulátorů tlakové diference, apod.
(praktické příklady)


Nová kvalita v regulaci tlakové diference
11.00 hodPřestávka, občerstvení
11.15 hodVyvažování cirkulačních rozvodů TUV

Program IMIsan - počítačový návrh rozvodů studené a teplé užitkové vody vč. cirkulace

"Projekt IMItop" - novinky v programové lince
13.00 hodDiskuse, tombola

Oběd

Závěr semináře

Podmínky účasti:
Účast na semináři je ZDARMA, ubytování pořadatel nezajišťuje.
Pokud máte zájem o účast nebo o zasílání materiálů, odešlete, prosím, přihlášku obratem, nejpozději však 1 týden před seminářem, na který se přihlašujete.


Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.: 02/21082353
fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama