Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
OS 02 - Vytápění
pořádá

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice


Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


Vážené kolegyně a kolegové,
na tomto semináři chceme provést rozbor požadavků základních právních předpisů určujících uvádění výrobků z oblasti TZB na trh a seznámit s jejich uplatňováním v praxi prostřednictvím zástupců vybraných autorizovaných osob.

Ing. Antonín Chyba
odborný garant semináře

Účastníci semináře obdrží odborné podklady včetně textu všech přednášek.

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů z oboru TZB. Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, dvě židle, elektrická přípojka) za úhradu 7000,- Kč.

Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 02/21082353
fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


Program semináře:

8.30 hodPrezence účastníků
9.00 hodZahájení, odborné přednášky:
 
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a návazná nařízení vlády ČR
  Ing. Petr Kučera, CSc.
 • Uvádění stavebních výrobků z oboru TZB na trh a související právní předpisy
  Ing. Jan Fanta
 • Požadavky požární bezpečnosti související s TZB
  Ing. Pavel Neudert, CSc.
Přestávka na občerstvení
 
 • Topenářské výrobky - obecně
  Dpt. Jan Babák
 • Rozvody vody, vytápění a kanalizace a jejich prvky
  Jana Drsková
 • Úloha managementu jakosti v podniku při uvádění výrobků na trh
  Ing. Zdeněk Kunzl
Firemní přednášky vystavujících firem
13.00 hodPředpokládané ukončení semináře


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání:
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice. Doprava - metro trasa "A" stanice Dejvická.

2. Přihláška:
Závaznou přihlášku zašlete do 2.5.2002 (v případě zaslání přihlášky e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci).

3. Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s uspořádáním semináře a na zhotovení sborníku
- pro členy STP - 800,- Kč
- pro ostatní - 950,- Kč
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem, zahrnuje náklady spojené s organizací semináře.

4. Úhrada poplatku:
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze, číslo účtu 43837-011/0100, v. s. 202 02 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Při neúčasti přihlášeného:
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 02/21082353
fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama