Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotle EKOEFEKT a CARBOROBOT pro ekologické a pohodlné vytápění uhlím

Před deseti lety bylo uhlí základní energetickou surovinou pro vytápění průmyslu i objektů pro bydlení. Po roce 1990 byla velká část objektů plynofikována, elektrifikována apod. Všeobecný odklon od uhlí, byl způsoben nepohodlným topením uhlí, velmi nízkou cenou zemního plynu, ekologickými problémy - např. kouření komínů, špatnou regulovatelností starých uhelných kotlů.

kotel EKOEFEKT 24kotel CARBOROBOT PV 40
Od roku 1994 firma EKOEFEKT s.r.o. vyrábí a dodává na trh automatické hnědouhelné kotle EKOEFEKT a CARBOROBOT, ve kterých se pohodlnost a efektivita topení uhlím přiblížila topení plynem.
Zvyšující se ceny ušlechtilých paliv zájem o automatické kotle ještě více akcelerovaly. Začal být zájem o ekologické a pohodlné spalování uhlí s nízkou cenou za vyrobené teplo při využití domácí suroviny - hnědého uhlí.
V průběhu 9-ti let již bylo nainstalováno cca 3000 kotlů CARBOROBOT a EKOEFEKT ve všech výkonových řadách. Dlouhodobý provoz v různých objektech v celé ČR ukázal potřebnost a vhodnost tohoto druhu vytápění, kdy je možné ekologicky a pohodlně topit uhlím. Výkonová řada kotlů pokrývá celé spektrum výkonů od rodinných domů cca 25 kW až po blokové kotelny do cca 1,5 MW.

Hlavním nedostatkem starých hnědouhelných typů kotlů byla:

  1. malá účinnost spalování cca 60 %
  2. obtížná regulovatelnost
  3. častá kontrola kotle a doplňování paliva
  4. neekologické spalování
  5. požadavek kvalifikované obsluhy
S nástupem progresívní uhelné spalovací techniky byly uvedené nevýhody odstraněny.


válcový rošt
Poloautomatické kotle EKOEFEKT a CARBOROBOT umožňují spalovat hnědé uhlí o zrnitosti 5 - 25 mm s komfortem na jaký jsme u klasických uhelných kotlů nebyli zvyklí. To potvrzují i autorizovaná pracoviště garantující měření emisí. Jejich vyjádření jsou jednoznačná: "výrazně předčí všechny u nás známé uhelné kotle". Kotle byly po mnoha testech schváleny SZU Brno, ČIŽP a MŽP Praha. Kotle EKOEFEKT jsou od roku 2002 dle evropské normy ČSN EN 303-5:2000 zařazeny do nejvyšší 3 třídy.
Spalování v kotli probíhá na válcovém roštu s cyklickým podáváním paliva. Vzduch pro spalování je přiváděn podtlakovým ventilátorem, proto spalovací proces není ovlivňován tahem komína. Spalování proto dosahuje až 80% účinnosti.
Spalovací proces je řízený dvoustupňovou regulací založenou na snímání teploty výstupní vody z kotle a její následné regulaci. Regulaci teploty v topné soustavě je vhodné řešit, obdobně jako u kotlů na plyn, ekvitermním regulátorem apod.


doplňovat uhlí stačí 1x denně
Každý kotel je osazený velkokapacitní násypkou na uhlí a proto i doplňování uhlí stačí jedenkrát denně - v závislosti na potřebě dodaného tepla. V přechodném období (jaro, podzim) stačí doplňovat palivo i jedenkrát za 3 dny. Následně i vybírání popele je cca 1/15 množství dodaného paliva. Oproti klasickým uhelným kotlům se podařilo dosáhnou o 25% vyšší využití spalovaného paliva z několika důvodů.
Uhlí je cyklicky dávkováno otáčejícím se roštem v malé vrstvě do místa hoření v optimálním množství. Podařilo se tak odstranit nepříznivé přechodové stavy, které jsou u jiných typů roštových kotlů způsobeny velkým množstvím paliva a škváry na roštu. Každá část uhlí má dostatečné množství kyslíku pro hoření. Tmavý kouř z komína, který je možné vidět u klasických kotlů je z největší části tvořený nespáleným uhlíkem, který bez shoření a odevzdání tepla uniká do ovzduší a navíc zatěžuje okolí dusivým dýmem. Komíny od správně seřízeného kotle ani proti jasné obloze nekouří. Další úspora paliva je docílena kvalitní regulací teploty výstupní vody, kterou konstrukce kotle umožňuje.

Skokové snížení výkonu je velmi vítané z hlediska bezpečnosti, kdy při výpadku elektrické energie (nefungují oběhová čerpadla) nehrozí přehřátí soustavy neboť kotel samovolně přejde do režimu vypnuto. Palivo se ale udržuje ve žhavém stavu, tzv. stáložár.
Takto vypnutý kotel může zůstat až 48 hodin bez přívodu elektrické energie a nevyhasne. Po znovuzapnutí přívodu elektrické energie kotel okamžitě najede na jmenovitý výkon a dále automaticky bez obsluhy topí dále.

Z uvedeného popisu vyplývají následující závěry:

  • Ovládání je automatické. Proto je možné používat k ovládání kotle pokojový nebo kotlový termostat. Kotel vždy produkuje jen potřebné množství tepla, nehrozí nebezpečí přetápění. Na rošt je přiváděno pouze tolik paliva které bezprostředně shoří.
  • Díky automatickému provozu jsou z hlediska spalování nepodstatné takové činitele jako např. zručnost obsluhy, komínový tah a kvalita uhlí.
  • Jednou seřízený kotel nevyžaduje soustavnou pozornost a kvalitu spalování zachová v celé topné sezóně. Možnost lidských omylů a nedbalé obsluhy jsou omezené na minimum.
  • Je dosahováno optimálního spalovacího režimu a účinnost je srovnatelná s kotli na olej nebo plyn.

Kotle jsou vhodné pro teplovodní soustavy, podlahové vytápění, teplovzdušné jednotky, ohřev vody v bojlerech či bazénech.

Po vyhodnocení spotřeby tepla a množství spáleného paliva u mnoha desítek rekonstruovaných kotelen (ze starých kotlů na kotle typu CARBOROBOT nebo EKOEFEKT) byla spolehlivě doložena snížená spotřeba uhlí až o 30% při vyšší tepelné pohodě v objektech při ceně za vyrobené teplo 0,35 Kč/kWh.

Tisíce uživatelů kotlů s výhodami nízkých plateb za teplo provozují tento typ vytápění.

NOVINKA: Kotle na biomasu EKOEFEKT-BIO
Od ledna 2002 je v prodeji nová řada kotlů na dřevěnou štěpku v kombinaci s hnědým uhlím ve výkonech 80, 140, 180, 300 kW.


Kontakt:
EKOEFEKT, s.r.o.
areál Hlubina čp. 4
436 01 Litvínov
tel.: 035/773 22 14, 620 91 29, 620 91 39
e-mail: ekoefekt@kotle.cz
www.kotle.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady

 
 
Reklama