Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový vědeckotechnický park v Jihlavě

Zahájení výstavby
Datum: 23.6.2012

V Jihlavě byla 14. 6. 2012 slavnostním položením základního kamene zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku a Centra transferu technologií Vysočina. Jedná se teprve o druhé centrum tohoto druhu v kraji.

Po několikaletém úsilí byla v Jihlavě-Hruškových Dvorech slavnostním položením základního kamene zahájena výstavba Vědeckotechnologického parku a Centra transferu technologií Vysočina (VTP a CTT Vysočina). Jedná se teprve o druhé centrum tohoto druhu v kraji. Tím prvním je Podnikatelský a inovační park Havlíčkův Brod, který je provozován Výzkumným ústavem bramborářským. Celkem je v České republice 11 akreditovaných a 32 dalších provozovaných vědeckotechnických parků. Dalších 7 parků je plánováno, nebo jako VTP a CTT Vysočina jsou již budovány.


Pohled od příjezdové komunikace

Projekt vědeckotechnologického parku se k tomuto zlomovému okamžiku propracovával velmi složitě. V roce 2005 byla nositelem projektu Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Později se stal nositelem kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Statutárním městem Jihlava, Vysokým učením technickým v Brně a Akademií věd České republiky, ke kterým v roce 2008 přibyly Technická univerzita v Liberci a Univerzita Palackého Olomouc. První výběrové řízení na dokumentaci stavby zadal kraj Vysočina v listopadu 2008.

V současnosti je nositelem projektu Energoklastr - kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií, který svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a stavebnictví.

Odbornými partnery projektu jsou Vysoké učení technické v Praze, Mendelova univerzita v Brně a Centrum pro výzkum, vývoj a inovace. Kromě kraje Vysočina se na projektu podílí i Krajská hospodářská komora kraje Vysočina.

Zahájení výstavby bylo plánováno již v loňském roce. Výstavba sice začala o něco později, termín zprovoznění však zůstal zachován – 10. leden 2014. K tomuto datu bude k dispozici 600 m2 kancelářských prostor a 1780 m2 laboratoří a dalších technických prostor. Další prostory bude VTP a CTT Vysočina nabízet v Telči. Konstrukčně je stavba řešena jako dvojice propojených dvoupodlažních budov. Zajímavostí je fotovoltaická elektrárna umístěná na střechách obou objektů, která bude pokrývat část spotřeby elektřiny.


Celkový pohled na budovy VTP a CTT Vysočina v Jihlavě

V objektu bude celá řada specializovaných laboratoří:

  • Biochemická laboratoř analytická - chemické analýzy
  • Laboratoř termochemických transformací biomasy - testování kotlů a paliv
  • Laboratoř rostlinné produkce - výzkum a analýzy v oblasti sledování a optimalizaci skladby plodin, sledování biotických a abiotických faktorů ovlivňujících produkci.
  • Laboratoř biochemických transformací biomasy - Optimalizace technologií biochemických transformací biomasy ve skladbě substrátů dostupné v regionu a vazbě na management odpadů.
  • Laboratoř pro přípravu a experimentální vývoj a výrobu tenkých vrstev - up-scale perspektivních vrstev, které byly připraveny v laboratorních podmínkách, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a výroba pro experimentální účely
  • Laboratoř optimalizace řízení a regulace spotřeby energií - Optimalizace spotřeby energií na základě matematického modelování a prediktivní regulace
  • Laboratoř fotovoltaiky - Výzkum technologií pro tenkovrstvé solární panely a novou generaci polovodičových světelných zdrojů
  • Laboratoř experimentálního využití bioplynu v energetice - Výzkum technologií zaměřených na využití bioplynu z produkce čističek odpadních vod či zemědělských bioplynových stanic a dále pak možnosti využití plynů vzniklých po spalování biomasy, a to zejména se zaměřením na čištění bioplynu a jeho využití v energetice a případně dopravě.

Projekt je spolufinancován z dotačních prostředků Evropské unie, celkové náklady včetně vybavení jsou plánovány ve výši 420 mil. Kč. A zde je důvod zdržení. Vzhledem k omezeným prostředkům musely být investice optimalizovány. Původní ambiciózní plány musely být zredukovány.


Půdorysný pohled na areál VTP a CTT Vysočina v Jihlavě

Slavnostního položení základního kamene se zúčastnili zástupci partnerů a podporovatelů projektu: prof. Boris Šimák, CSc., předseda správní rady Energoklastr CTT Vysočina, Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy, Ing. Petr Očko, PhD., ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO ČR, Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.,FEng., prezident SVTP ČR, JUDr. Jan Rakušan, předseda představenstva Energoklastr. Základní informace o Energoklastru a projektu echnologický skaut přednesl Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., člen představenstva Energoklastr pro vědu a výzkum.

V projevech představitelů zúčastněných institucí se v několika obměnách opakovala myšlenka, že samotná budova je pouze obálka, kterou je nutno naplnit smysluplným obsahem. Z hlediska zaměstnanosti je výhodou vědeckotechnologického parku oproti montovně skutečnost, že jeho aktivity je obtížné outsourcovat. Zatímco výrobní podnik může přestěhovat ředitele a výrobní zařízení a v novém místě najmout levnější pracovní sílu, v případě inovačního centra je něco podobného těžko představitelné. Předpokládá se přitom, že na každé z 50 pracovních míst v parku budou navazovat 3 až 4 pracovní místa u firem v regionu. VTP a CTT Vysočina bude částečně působit jako technologický inkubátor pro začínající firmy.

 
English Synopsis
New Technology Park in Jihlava

Construction of Science and Technology Park and Technology Transfer Centre Vysočina was launched June 14th 2012 by the foundation stone ceremony in Jihlava. It is only the second center of this type in the region. The technology park will be open by January 10th 2014. In the project participate two universities: CTU in Prague and MENDELU in Brno. Main focus is in technologies that reduce emissions and sustainability in the energy sector and in sectors such as manufacture of electrical equipment, aerospace, automotive, IT and construction.

 

Hodnotit:  

Datum: 23.6.2012Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

CAD a BIM knihovny