Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Česká asociace pro obnovitelné energie

pořádá

DOPROVODNÝ PROGRAM
"Obnovitelné zdroje energie v praxi"

Realizace doprovodného programu:

 1. PRAGOTHERM
  29. ročník mezinárodního veletrhu energetiky, vytápění, úspor energie, sanitární techniky, technického zařízení budov, izolací a ekologie
  Praha, 27. března 2002
 2. FOR ECO
  8. mezinárodní veletrh životního prostředí
  Praha, 24. května 2002
 3. STAVOTECH
  Stavební a technický veletrh
  Hodonín, 8. února 2002
  Mladá Boleslav, 27. března 2002
  Hradec Králové, 9. května 2002
  Olomouc, 25. října 2002
  Plzeň, 13. listopadu 2002

Obsah doprovodného programu:

 1. Program činnosti České asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.
  Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., předseda správní rady
 2. Nízkoenergetické domy
  Ing. Jiří Nitsche, ředitel, CONDATA s.r.o. Olomouc
 3. Fototermální kolektory pro přípravu teplé užitkové vody a pro ohřev vzduchu (přitápění)
  Ing. Radek Zahradníček, EKOSOLARIS a.s. Kroměříž
 4. Zpracování biomasy
  Ing. Vladimír Verner, Verner a.s. Červený Kostelec
 5. Tepelná čerpadla
  Ing. Josef Slováček, Termo Komfort s.r.o. Brno
 6. Hydroenergetické využití vodního toku v souvislosti s ekologií dotčeného prostředí
  Dipl. Tech. Libor Šamánek
 7. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k nabíjení elektrických vozidel a k provozu tepelných čerpadel
  Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., Ústav elektrotechnologie, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně


Garant doprovodného programu:
Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc.
předseda správní rady

Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.
Údolní 53
602 00 Brno
Tel.: 05/41146148
Fax: 05/41146147
e-mail: prosova@feec.vutbr.cz

informace o firmě v TZB-adresáři
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
"Obnovitelné zdroje energie"Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc.
odborný garant přednáškového cyklu "Obnovitelné zdroje energie"

Ústav elektrotechnologie
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Údolní 53
602 00 Brno
Tel.: 05/41146291
Fax: 05/41146147
e-mail: prosova@feec.vutbr.cz

Přednáškový cyklus "Obnovitelné zdroje energie" probíhá v zimním semestru školního roku v období říjen - prosinec vždy v pátek od 8,40 do 11,20 hod na oddělení ekologického inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, 616 69 Brno, Technická 2, 8. poschodí.
Přednáškového cyklu "Obnovitelné zdroje energie" se účastní kromě studentů jednotlivých fakult Vysokého učení technického v Brně zájemci o tuto problematiku z celé České republiky včetně pracovníků státní správy.


Obsah přednáškového cyklu "Obnovitelné zdroje energie":

 1. Aplikace akumulátorů při akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů
  Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., Ústav elektrotechnologie, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Olověné a nikl-kadmiové akumulátory. Význam akumulátorů při akumulaci elektrické energie z větrných elektráren, vodních elektráren a fotovoltaických článků. Trvalé a intervalové nabíjení akumulátorů.
 2. Solární fototermální systémy
  Doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
  Přehled a skladba fototermálních systémů. Solární kolektory. Konstrukce kolektorů, akumulace tepla. Potřebná zařízení, regulace a měření, aplikace.
 3. Solární fotovoltaické systémy
  Ing. Radim Bařinka, SOLARTEC s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
  Konstrukce fotovoltaických solárních článků. Monokrystalické, polykrystalické a amorfní fotovoltaické články. Antireflexní vrstvy, parametry článků a jejich měření. Konstrukce fotovoltaických solárních panelů a jejich systémové řešení.
 4. Malé vodní elektrárny
  Dipl. Tech. Libor Šamánek
  Možnosti využití nízkopotenciální vodní energie v ČR. Typy malých vodních elektráren. Vodní turbíny českých výrobců pro malé vodní elektrárny. Srovnání se zahraničím.
 5. Větrné elektrárny
  Prof. Ing. Karol Filakovský, CSc., Letecký ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
  Vývoj využití energie větru do současnosti. Nezbytná podpora státu v této oblasti ve vyspělých zemích. Zhodnocení možnosti využití větrné energie.
 6. Tepelná čerpadla
  Ing. Josef Slováček, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel
  Princip a funkce zařízení. Přehled systémů tepelných čerpadel. Energetika provozu. Možnosti získávání tepla. Situace na našem trhu. Legislativa. Ekonomika.
 7. Využití biomasy pro energetické účely v zemědělství
  Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., ředitel, Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze
  Základy techniky a technologických procesů využití biomasy. Stroje a zařízení, navrhování strojních linek, praktické příklady.
 8. Fyzikální aspekty prvků a systémů staveb s nízkou spotřebou energie, experimentální ekologický dům s nízkou spotřebou energie
  RNDr. Vojtěch Orel, CSc., VUES a.s. Brno
  Isolační materiály. Zásobníky energie a jejich vlastnosti. Rekuperační systémy. Podíl řídícího systému na tepelné bilanci komplexního objektu. Snižování spotřeby energie z klasických zdrojů. Projekt "Experimentální ekologický dům VUES", jeho vybavení netradičními zdroji energie včetně řídícího a monitorovacího systému.
 9. Energetická utilizace komunálního odpadu
  Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
  Třídění komunálního odpadu. Možnosti obyvatelstva. Dotříďovací linky. Surovinové a energetické využití dotříděných frakcí. Druhotné palivo z dotříděných frakcí. Ekonomika zpracování.
 10. Ekonomika provozu obnovitelných zdrojů energie
  Ing. Jiří Vašíček, CSc., Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
  Komu a za jakých podmínek se vyplatí instalovat obnovitelné zdroje energie? Jak postupovat při ekonomickém výpočtu. Roční hospodaření. Zvýhodnění provozovatelů obnovitelných zdrojů energie.

Doporučená literatura:
Cenek M., Beranovský J., Brož K., Filakovský K., Kalandra P. Kazelle J., Kloz M., Orel V., Pastorek Z., Siegl M., Šamánek L., Šoch J., Truxa J., Vojtěchovský K.: Obnovitelné zdroje energie, druhé, upravené a doplněné vydání, FCC PUBLIC, Praha 2001

 
 
Reklama