Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
odborná sekce Klimatizace a větrání

pořádá

konferenci Klimatizace a větrání 2002

29. - 30. ledna 2002
Praha, Národní dům na VinohradechOdborný garant konference: Ing. Jiří Frýba

Členové přípravného výboru:
Prof. Ing. František Drkal, CSc., Doc. Ing. Karol Ferstl, CSc., Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc., Prof. Ing. Karol Honner, CSc., Ing. Markéta Kolbabová, Ing. Petr Leimberger, Ing. Miloš Lain, Ing. Jan Matějka, Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach

Organizační zajištění: Společnost pro techniku prostředí

Organizační garant: Ing. Petr Mádr

Hlavní sponzor konference: REMAK a. s.

Sponzoři konference:
ALTEKO s.r.o., AZ KLIMA s.r.o., ATREA s.r.o., Carrier Transicold ČR s.r.o., C.I.C. Jan Hřebec, FLAIR a.s., GEA LVZ a.s., INKOTECH s.r.o., JANKA Radotín a.s., KLAHOS s.r.o., KS Klima-Service a.s., SPIRAX SARCO s.r.o., ZVVZ a.s.


Program konference je zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností:

  • projektantů, výrobců vzduchotechnických zařízení, montážních firem, investorů a dalších stavebníků, obchodníků a dealerů
  • pracovníků odborných i vysokých škol, výukových středisek všech stupňů, odborníků z vývoje a výzkumu
  • dozorových orgánů státní správy
  • pracovníků provozovatelů větracích a klimatizačních zařízení

Zájem bude soustředěn na koncepce, soustavy, výrobky a metodiky při navrhování, realizaci i provozu větracích a klimatizačních zařízení v nejširším spektru staveb i technologických zařízení.
Pozornost bude věnována ekonomii provozu, energetickým auditům, financování staveb i hygienickým požadavkům větraných a klimatizovaných objektů.
Účastníci konference se rovněž seznámí s vývojem oboru za poslední desetiletí - na počátku 21. století.
Jednání konference zahrne i témata nezbytná pro navrhování a realizaci větracích a klimatizačních zařízení - zdroje tepla, chladu, ochranu proti hluku a automatickou regulaci.
Konference bude příležitostí k setkání odborníků, kolegů nejen ze vzduchotechnické profese, ale i všech souvisejících profesí, k shlédnutí výstavy výrobků významných zúčastněných dodavatelů i k případným obchodním jednáním.

Upozornění pro firmy - vystavovatele
V rámci konference se uskuteční výstavka výrobců a dodavatelů vzduchotechnických zařízení a jejich komponentů, měřicí a regulační techniky. Své výrobky můžete v rámci konference prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 10.000,- Kč.

Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát konference:
tel./fax: 02/21 08 22 01
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

Konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávaní ČKAIT s bodovým ohodnocením 2 body.


ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE

29. 1. 200230. 1. 2002
08.15 hodPrezence účastníků09.00 hodOdborné přednášky
09.00 hodZahájení, projevy hostů11.30 hodPřestávka
09.30 hodOdborné přednášky12.00 hodOdborné přednášky
12.00 hodPřestávka15.00 hodUkončení konference
12.30 hodOdborné přednášky 
16.00 hodZávěr 1. dne konference 
19.00 hodSpolečenský večer (do 22.00 h) 


PŘEDNÁŠKY připravené do programu konference


V rámci konference budou účastníci seznámeni i s elektronickým katalogem programů pro vzduchotechniky, připravovaným v rámci spolupráce STP, IBPSA-CZ a serveru TZB-info.

Další programy do katalogu můžete přihlásit pomocí těchto dotazníků:

Dotazník ke katalogu počítačových programů pro vzduchotechniku
Dotazník ke katalogu počítačových programů pro vytápění


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

1. Datum a místo konání konference
29. - 30. ledna 2002
Národní dům na Vinohradech
Nám. Míru 9, Praha 2 - Vinohrady
Doprava: Metro trasa "A" stanice "Náměstí Míru"

2. Účastnický poplatek
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s uspořádáním konference a sborník referátů.
Pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 1.800,- Kč, pro ostatní - 2.200,- Kč.
Ostatní náklady včetně společenského večera hradí všem účastníkům sponzoři konference.

3. Úhrada poplatku
Účastnický poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky Praha - Spálená - číslo účtu 43837-011/0100.
Variabilní symbol 202 01 01, IČO = 499978, DIČ = 001-00499978.
Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku vyplňte, podepište, opatřete potvrzením o úhradě účastnického poplatku (kopií složenky, bankovního převodu) a odešlete sekretariátu konference.
Uzávěrka závazných přihlášek: 18. ledna 2002.
Pokud nezašlete zároveň se závaznou přihláškou doklad o úhradě, budeme jej po Vás požadovat při prezenci.

5. Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
Ubytování účastníků sekretariát semináře nezajišťuje.
Případná změna programu vyhrazena.

6. Doporučené ubytování
Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 (stanice metra "C" Budějovická).
Ceny: jednolůžkový pokoj 1000,- Kč, dvoulůžkový pokoj 1400,- Kč, třílůžkový pokoj 1800,- Kč (ceny včetně snídaně). Telefon: 02/61092370, 61092373.

Využijte výhod členství v STPnabídka a přihláška členství
7. Sekretariát konference
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová tel.: 02/21082353
tel.+fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


 
 
Reklama