Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zásady pro uvedení do provozu zařízení pro zásobování objektu požární vodou

zpracováno podle ČSN 73 0873

Zkoušení
Odběrní místa požární vody na vodovodním potrubí se před uvedením do provozu zkoušejí současně s ostatním potrubím a armaturami podle ČSN 75 54 11, popř. ČSN 73 6660.

  1. TĚSNOST POŽÁRNÍHO POTRUBÍ - podle ČSN 73 6660, zkušební přetlak 1,2 MPa.
    Zápis: proklik na tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu.
  2. PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU se ověřuje:
    Provedení kontroly se vyžaduje také po dokončení obnovy potrubních sítí a po rekonstrukcích potrubních rozvodů spojených s výměnou hadicových systémů nebo stoupacích potrubí.
    Provedení výchozí kontroly zajišťuje dodavatel, který vypracuje písemný záznam s uvedením kontrolovaných údajů - viz tabulka.

 
 
Reklama