Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spirax Sarco Tour 2011 - Vše, co jste kdy chtěli vědět o páře (ale báli jste se zeptat)

Pozvánka pro projektanty na technický seminář "Vše, co jste kdy chtěli vědět o páře (ale báli jste se zeptat)". Série seminářů se koná od 11. 10. do 2. 11. v osmi městech České a Slovenské republiky. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Co by nemělo chybět v parních a kondenzátních rozvodech? Co si představit pod pojmem „kvalitní pára“ a „čistá pára“? Kde se bere brýdová pára a máme se o ni starat? Lze akumulovat páru a jak? Jak správně ostrojit výměníkové stanice pára/voda? Proč to tříská aneb co je „waterhammering“ a jak mu zabránit? Proč je pára v technologiích nenahraditelná? Co stojí úniky páry? Existuje „univerzální“ odvaděč kondenzátu? Potřebujeme k přečerpávání kondenzátu elektřinu? Jaké jsou zásady pro regulaci a redukci páry? Kdy se kondenzátní potrubí navrhuje jako parní? Proč a jak je třeba chladit páru?

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program byl ohodnocen 1 bodem.

Program:

8:30 9:00 Prezentace účastníků
9:00 10:45 Zajištění dodávek kvalitní páry
Zásady odvzdušnění parní soustavy
Ostrojení VS pára / voda
Chlazení páry
10:45 11:15 Přestávka
11:15 13:00 Využití zbytkového tepla v kondenzátu
Ejektory a úspory energií
Čistá pára
13:00 13:30 Diskuze, losování cen
13:30 Oběd (raut)

Soutěž o „Bibli parokondenzátního systému“ THE STEAM AND CONDENSATE LOOP
+ možnost zakoupení za zvýhodněnou cenu.

Obsahuje:
117 kapitol v logickém pořadí, 30 minut čtení na kapitolu, Zkušební otázky, Kvalitní index,
Ucelený souhrn výpočtových vzorců, Plně barevná a ilustrovaná, Příklady praktických aplikací.

Místa a termíny konání semináře:

Ostrava 11.10.2011 Vědecko-technolog. Park Ostrava a.s.
Technologická 372/2
Hradec Králové 12.10.2011 Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
Teplice 13.10.2011 Hotel Panorama, Pod Doubravkou 29/59
Košice 17.10.2011 Hotel Ferum, Železničiarska 2
Banská Bystrica 18.10.2011 Hotel Dixon, Švermova 32
Praha 26.10.2011 Hotel Čertousy, Bártlova 35/10
Bratislava 27.10.2011 Apollo klub, Súkennicka 4
Brno 2.11.2011 Hotel Avanti, Střední 61

Účast na semináři je bezplatná. Podmínkou účasti je přihlásit se předem a to z organizačních a kapacitních důvodů.

Přihlásit se můžete:
na internetu: www.spiraxsarco.com/cz/global/Tour.asp
e-mailem na: office@cz.spiraxsarco.com
telefonicky: +420 606 663 655
poštou: Spirax Sarco spol. s r.o., Pražská 1455, 102 00 Praha 10

Spirax Sarco spol. s r.o.
logo Spirax Sarco spol. s r.o.

Přední světový výrobce armatur a zařízení pro parokondenzátní systémy i jiné technické plyny a kapaliny. Společnost poskytuje své znalosti, služby a výrobky uživatelům páry ve snaze zlepšovat funkčnost a účinnost procesů distribuce a sdílení tepla.