Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinka u Pipelife Czech s.r.o. - tichý odpadní systém MASTER 3

Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.

Na trhu zrovna představujete nový tichý odpadní systém MASTER 3. V sortimentu jste již dříve měli pro tyto aplikace systém STILLA. Můžete nám říci, proč přicházíte na trh s novým systémem?

S tichým odpadním systémem STILLA jsme každým rokem dosahovali na našem trhu lepších obchodních výsledků, což nebylo vůbec snadné při krizi ve stavebnictví v posledních třech letech. Máme řadu referenčních staveb - zejména u nové bytové výstavby, hotelů či staveb, kde byl kladen požadavek na útlum hluku v odpadním potrubí. Mohu jmenovat třeba Onkologický pavilon ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Při našem průzkumu trhu zaměřeného na to, co brání rozšířenějšímu prodeji a instalaci tichých odpadních systémů, kdy jsme získali informace od velkoobchodů TZB a realizačních firem, se vyskytovaly jako nejčastější důvody proč tomu tak je, tyto argumenty: velký cenový rozdíl mezi běžným a tichým odpadním systémem, úzký rozsah sortimentu, nedostupnost v rámci pultového prodeje.

Vzhledem k tomu, že ve skupině Pipelife jsou v různých zemích nabízeny jiné systémy, provedli jsme u těchto systémů interní benchmark, a jako nejvýhodnější i s ohledem na zjištěné informace z trhu nám vyšel systém MASTER 3. Proto jsme se rozhodli tento systém českému trhu nabídnout.

Jaké výhody systém MASTER 3 nabízí?

Jedná se o řadu výhod - samozřejmě na prvním místě je účinné tlumení hluku, dále široký rozsah sortimentu od DN 32, možná instalace trubek i v zemi pod budovami, výborné hydraulické vlastnosti, chemická a biologická odolnost, snadná montáž, kompaktibilita s klasickým HT systémem bez nutnosti užití speciálních přechodek, instalace možná i při mrazu, pružnost systému, vysoká životnost, výhodná cena.

Zmínil jste široký rozsah sortimentu - již od dimenze 32. To u tichých systémů není zvyklostí - jaký je vlastně výrobkový rozsah systému MASTER 3?

Ano, máte pravdu. Převážná většina dodavatelů tichých odpadních systémů na českém trhu nabízí sortiment od dim 50, my jsme rovněž STILLU nabízeli od dim 50. Nový systém MASTER 3 začíná na dim 32 jako běžný odpadní systém. Rovněž varianty délek trubek a škála tvarovek se blíží k rozsahu sortimentu HT. V sortimentu tvarovek jsou také připojovací kolena a přímé kusy k zařizovacím předmětům. Jsme schopni dodat i různé kombinace dvojitých, rohových či jiných odboček přímo na zakázku.

V rámci výhod je uvedena i výhodná cena. Investory bude určitě zajímat, jaké jsou vícenáklady při záměně běžného odpadního systému HT tichým odpadním systémem MASTER 3?

Vezměme si reálnou situaci - dvoupodlažní rodinný dům s celkem 12 připojovacími odpadními místy - od toalet přes sprchy či vany až ke dřezu. Pokud by se realizovalo komplet v běžném odpadním systému HT, náklady na materiál budou činit cca 3.800,- Kč, v případě kompletní realizace v tichém odpadním systému MASTER 3 budou tyto náklady 6.100,- Kč, tudíž rozdíl 2.300,- Kč. Pokud vezmeme v potaz celkové investiční náklady na stavbu domu, které se pohybují v řádech milionů, je tento vícenáklad opravdu malý, obzvlášť když je nositelem vyšší užitné hodnoty.

Děkuji za rozhovor.

Katalogový list MASTER3

Pipelife Czech s.r.o.
logo Pipelife Czech s.r.o.

Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.