Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik

Portál TZB-info byl zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik slouží k hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zahrnuje periodika, která nemají přidělen indikátor databáze WoS společnosti Thomson Scientific Impact Factor, ale splňují náročná kritéria pro zařazení na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. Mezi tato kritéria patří recenzování odborných prací nezávislými oponenty, určený rozsah odborných článků v celém obsahu média atd.

Hodnocení vědecké činnosti se řídí "metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011)" (Metodika).

Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků viz následující tabulku: Tabulka

Kompletní seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik ZDE nebo na www.vyzkum.cz

 
 
Reklama