Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pokročilé řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace

Energoklastr, ČVUT a CVVI uspořádali ve dnech od 13. do 17. září 2010 v Praze workshop a konferenci Advanced HVAC Control 2010 na téma pokročilé řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace. Poslechněte si nejzajímavější přednášky z konference.

V České republice existují rozsáhlé výzkumné programy věnující se energetickým úsporám při provozu budov, metodám regulace a automatizace budov, které mají praktické využití v oblastech projektování a stavitelství. O tom, jak si stojí tyto výsledky v evropském kontextu, diskutovali přední čeští a zahraniční odborníci.

Z programu konference jsme pro čtenáře vybrali nejzajímavější přednášky, které si můžete poslechnout ze zvukového záznamu.

Prediktivní regulace MPC (Model-based Predictive Control) - výzkum a aplikace na budově Fakulty strojní a elektrotechnické ČVUT v Praze.

Ing. Martin Chlupáč, Energocentrum plus, s.r.o. (přednáška v angličtině)

Zvukový záznam z přednášky


Prediktivní regulace MPC (Model-based Predictive Control) je jednou z nejoblíbenějších metod regulace rozměrných systémů. Vznikla na základě potřeb těžařského průmyslu v 70. letech 20. století a od té doby prodělala bouřlivý rozvoj. Různé varianty MPC regulátoru dnes můžeme nalézt například v rafineriích ropy, chemických závodech, ale i v systému ESP automobilů.

Inteligentní budovy

prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

Zvukový záznam z přednášky


Využívejme nové možnosti systémů řízení budov - význam dodatečné optimalizace systémů řízení po uvedení do provozu (post-commissioning).

Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Zvukový záznam z přednášky


Úspory energií metodou EPC (Energy Performance Contracting) - aplikace metody při dosahování úspor energie v léčebně duševně nemocných v Jihlavě

Ing. Bohuslav Kyjánek, Energ, člen AB Facility Services

Zvukový záznam z přednášky


Ve dnech 13.-17. září 2010 se na Katedře řídicí techniky FEL ČVUT v Praze ve spolupráci se sdružením Energoklastr uskutečnil workshop a konference na téma pokročilého řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace. Kromě přednášejících Katedry řídicí techniky (Lukáš Ferkl, Pavel Burget, Ondřej Nývlt, Zdeněk Váňa) se o převážnou část programu postarali hosté ze dvou prestižních evropských univerzit - Lieve Helsen a Clara Verhelst z KU Leuven (Belgie) a Dimitrios Gyalistras a Frauke Oldewurtel z ETH Zürich (Švýcarsko). Workshop probíhal dva dny formou přednášek a dva dny formou seminářů, přičemž hlavními tématy bylo modelování budov (KU Leuven), jejich regulace (ETH Zürich) a instrumentace (ČVUT). V rámci workshopu se ve středu 15. září uskutečnila v hotelu Clarion konference, na které kromě zahraničních hostů vystoupili například Karel Kabele (garant oboru Inteligentní budovy na ČVUT) či Bohuslav Kyjánek (AB Facility).

Díky mimořádnému ohlasu z řad účastníků se plánuje pokračování formou kolokvia, které se uskuteční pod záštitou IEEE pravděpodobně v červnu 2011 v Praze.

http://support.dce.felk.cvut.cz/pub/ferkll/HVAC/index.html
http://www.czechinvest.org/data/files/hvac-booklet-2-2202-cz.pdf

 
 
Reklama