Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zlatý@TZB-info 2010 - vyhlášení soutěže o nejlepší internetové stránky z oboru TZB, stavebnictví a úspor energie

Vyhlášení devátého ročníku soutěže Zlatý@TZB-info. I v tomto ročníku budou oceněny tři internetové prezentace, které dostanou od čtenářů portálu TZB-info největší počet hlasů.

Zlatý@TZB-info - tradiční soutěž o nejlepší internetové stránky z oboru technická zařízení budov, stavebnictví a úspor energie pořádaná u příležitosti konání mezinárodního veletrhu "Aqua-therm Praha 2011"

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Úvod

Soutěž o nejlepší internetové stránky v oboru je podnětem pro firmy působící v oboru technická zařízení budov k upevnění internetu jako moderního komunikačního prostředku pro navázání vztahů s odbornou i širokou veřejností. Nejlepší internetové prezentace vyberou ve veřejném hlasování čtenáři portálu TZB-info a prvním třem bude uděleno ocenění "Zlatý@TZB-info".

1.1. Pořadatel soutěže:

Internetový portál TZB-info (společnost Topinfo s.r.o.)

2. Všeobecné zásady

2.1. Účastníci

Do soutěže mohou být přihlášeny internetové stránky firem působících v oboru TZB, stavebnictví a úspor energie.

2.2. Přihláška

Do soutěže budou zařazeny internetové stránky na základě přihlášky e-mailem na adela.bystricka@topinfo.cz nebo můžete využít on-line formuláře na konci článku.

Kromě přihlášky je podmínkou pro zařazení do soutěže i úhrada registračního poplatku ve výši 3600,- Kč včetně DPH (3000,- Kč bez DPH) na účet provozovatele portálu TZB-info společnosti Topinfo s. r. o. číslo 27-6676670247/0100 (Komerční banka) na základě zálohové faktury. Po obdržení platby bude obratem zaslán poštou daňový doklad.

2.3. Internetové stránky

Přihlášené internetové stránky musí být dostupné a funkční nejpozději ke dni 26.10.2010. Přihlašovatel může přihlásit do soutěže pouze jedny internetové stránky (jedna URL adresa).

2.4. Vyřazení ze soutěže

Přihlášené internetové stránky nebudou hodnoceny pokud:

  1. nebudou funkční nebo dostupné, a to z jakéhokoliv důvodu,
  2. nebude provedena úhrada poplatku,
  3. nesplňují podmínky v čl. 2.3.

3. Způsob hodnocení

3.1. Hlasování na portálu TZB-info

Hodnocení přihlášených internetových stránek bude provedeno veřejným hlasováním prostřednictvím portálu TZB-info. Hlasovat budou moci průběžně všichni návštěvníci portálu TZB-info pomocí on-line hlasovacího formuláře od 27. 10. 2010 do 20. 11. 2010. Hlasovací formulář bude dostupný na portálu TZB-info (www.tzb-info.cz).

3.2. Ocenění

V letošním ročníku soutěže budou udělena tři ocenění "Zlatý@TZB-info" stránkám, které dostanou při hlasování největší počet hlasů. Přihlašovatel bude odměněn diplomem a pohárem.

4. Vyhlášení výsledků soutěže

4.1. Ocenění udělují přihlašovateli vítězných stránek zástupci pořadatelů při slavnostním vyhlášení soutěže v rámci veletrhu Aqua-therm Praha 2010.

4.2. Výsledky soutěže budou publikovány na portálu TZB-info.

4.3. Pro 3 vítězné weby je připravena speciální prémie. Přímé odkazy na vítězné weby budou umítěny po celý rok 2012 ve speciálním okně na titulní straně TZB-info.

Kontakt pro dotazy k soutěži:

Topinfo s.r.o.
Adéla Bystřická
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6
tel.: +420 233 081 147, 739 063 668
e-mail: adela.bystricka@topinfo.cz

 
 
Reklama