Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

QUANTUM

Quantum a. s.
a
Earth Resources spol. s r. o.

si Vás dovolují pozvat na seminář
pod názvem

TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

moderní zařízení pro ohřev
a úpravu kvality

pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí

9.10.2001-Praha
12.11.2001-Ostrava
13.11.2001-Brno
4.12.2001-Plzeň
5.12.2001-Liberec
6.12.2001-Hradec Králové

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti zdravotní techniky a vytápění, kteří se v praxi setkávají s problematikou návrhu zařízení pro ohřívání TUV a zařízení pro úpravu vody jak pro TUV, tak pro kotelny a topná zařízení.

Seminář je zaměřen na návrh optimálního způsobu ohřevu a úpravy TUV pro jednotlivé případy a dimenzování ohřívačů TUV pro bytovou i občanskou výstavbu. Projektanti budou seznámeni s nejnovější verzí programu NAVO, který je jediným softwarovým produktem na návrh zásobníkových ohřívačů TUV u nás. Rovněž budou představeny novinky sortimentu firmy Quantum pro rok 2002.

Každý účastník semináře obdrží aktuální firemní materiály a CD s programem NAVO.

Účastníkům semináře budou představeny produkty společnosti Earth Resources pro úpravu a filtraci vody s podrobnějším zaměřením na úpravu vody pro TUV, kotelny a topná zařízení. Projektanti budou seznámeni jak postupovat při návrhu zařízení úpraven vody, vzorovými typy zapojení úpraven a referenčními aplikacemi.

Každý účastník semináře obdrží od společnosti Earth Resources firemní materiály, katalog a CD.Program semináře:

8.30 Prezence účastníků
8.45 Optimální způsob ohřevu TUV
Ing. Karel Kabele, CSc.
- koncepční řešení systému ohřevu TUV
- hospodárný návrh zařízení pro ohřev TUV

10.00 Firemní přednáška Quantum - zásobníkové ohřívače vody
- představení sortimentu (plynové a elektrické)
- rozdělení plynových ohřívačů dle způsobu odtahu spalin
- dimenzování ohřívačů pomocí programu NAVO
- ohřev TUV pro bytové domy
- ohřev TUV pro sociální a jiná zařízení
11.00 Občerstvení
11.30 Firemní přednáška Earth Resources
- představení společnosti, produktů a aplikací
- rozdělení a popis zařízení na úpravu vody
- postup při navrhování zařízení úpravy vody
- příklady zapojení a referenční aplikace
12.30 Diskuse, odpovědi na otázky, losování cen
13.00 Závěr


Informace pro účastníky

Ogranizační zajištění semináře
Společnost pro techniku prostředí

Podmínky účasti
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje. V případě Vašeho zájmu o účast na semináři, odešlete vyplněnou přihlášku obratem, nejpozději však 7 dní před seminářem, na který se přihlašujete, na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/21082353, fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


Data a místa konání semináře:
9.10.2001 Praha Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
12. 11. 2001 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6
13. 11. 2001 Brno Hotel International, Husova 16
4. 12. 2001 Plzeň Hotel Victoria, Borská 19
5. 12. 2001 Liberec Centrum Babylon, Nitranská 1
6. 12. 2001 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Firma Quantum a.s.
je největším dovozcem plynových zásobníkových ohřívačů vody v ČR s nejširším sortimentem v této oblasti. Na našem trhu působí od roku 1993. V současnosti dodává plynové zásobníkové ohřívače vody s příkony od 2,0 do 146 kW a objemy od 50 do 400 l. V blízké budoucnosti rozšíří sortiment o elektrické zásobníkové ohřívače o velkých objemech.


Quantum a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov
Tel.: 0507/343363-5, Fax: 0507/343666
e-mail: quantum.vy@infos.cz
internet: www.quantumas.cz
 
 
Reklama