Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hydronické systémy s. r. o.
a
Ing. Josef Kůra

si Vás dovolují pozvat na seminář firem

GAMPPER, CRANE, REGULATOR 2000

pod názvem

ENERGIE POD VAŠÍ KONTROLOU 2001

pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí

16.10.2001Liberec - Centrum Babylon, Nitranská 1
17.10.2001Praha - Bytová družstva (SČMBD), Podolská 50, Praha 4
18.10.2001České Budějovice - Hotel Gomel, Pražská 14
23.10.2001Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
24.10.2001Plzeň - Hotel Victoria, Borská 19
30.10.2001Brno - Hotel International, Husova 16
31.10.2001Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6

Seminář je určen zejména projektantům, provozovatelům soustav a technickým pracovníkům z oblasti vytápění, chlazení a centralizovaného zásobování teplem. Účastníci semináře budou seznámeni s legislativními novinkami vyplývajícími z platnosti vyhlášek č. 151 a 152/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu o hospodaření energií č. 406/2001 Sb. V dalším průběhu semináře pak získají informace jak vyhovět těmto požadavkům v každodenní praxi.
Nosným tématem semináře bude hydronické vyvažování rozvodů ÚT a TUV, problematika instalace TRV a zajištění jejich správného a bezhlučného provozu - vše v souladu s výše uvedenými právními předpisy.
Každý účastník semináře obdrží sborník přednášek a kompletní projekční podklady firem:

GAMPPER kompletní sortiment termostatických radiátorových ventilů
CRANE vše pro hydronické vyvažování potrubních sítí
REGULATOR 2000 regulátory tlakové diference, regulátory průtoku, unikátní koncepce InLine armaturProgram semináře:

8.30 Prezence účastníků
8.50 Zahájení
9.00 Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 151 a 152/2001 Sb. k zákonu o hospodaření energií
9.45 Instalace termostatických radiátorových ventilů a zajištění jejich správného a bezhlučného provozu.
Představení TRV Gampper
10.30 Přestávka, občerstvení
10.45 Hydronické vyvažování, rozvodů ÚT, TUV, CZT, splnění požadavků dle § 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.151/2001 v praxi.
Představení vyvažovacích ventilů CRANE
11.30 Hydronické vyvažování rozvodů teplé užitkové vody
12.15 Stabilizace diferenčního tlaku v soustavách ÚT a CZT, novinky v oblasti regulátorů tlakové diference. Představení regulátorů tlakové diference a regulátorů průtoku firmy REGULATOR 2000 - unikátní koncepce InLine armatur
13.00 Závěr semináře

Mezi jednotlivými bloky je počítáno s časem na diskusi. Přednášející se těší na Vaše otázky.Informace pro účastníky

Ogranizační zajištění
Společnost pro techniku prostředí

Podmínky účasti
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje. Pokud máte zájem o účast, odešlete, prosím, přihlášku obratem, nejpozději však 1 týden před seminářem, na který se přihlašujete, na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/21082353, fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONICKÉ SYSTÉMY s. r. o.
Modřanská 98Šámalova 78
147 00 Praha 4615 00 Brno
tel: 02/4446 6792-3tel: 05/4524 7246
fax: 02/4446 1381fax: 05/4524 7519
e-mail: seminar@hydronic.cz 

 
 
Reklama