Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
OS 01 Klimatizace a větrání

pozvánka na seminář

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

2. října 2001

Praha


ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Projektová příprava a realizace zařízení techniky prostředí

Seminář je určen zejména pro projektanty, investory, zástupce orgánů státní správy a ostatní účastníky výstavby. Účast na semináři lze také doporučit uživatelům zařízení a staveb i ostatním zájemcům o danou problematiku.
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s požadavky na projektovou přípravu a realizaci zařízení techniky prostředí z pohledu nového zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb., prováděcích předpisů a předpisů nahrazujících hygienické předpisy.
Pořadatel očekává, že se seminář stane příležitostí k široké diskusi odborné veřejnosti k dané problematice.

Přípravný výbor semináře:
Ing. Jan Matějka - odborný garant
Ing. Zuzana Mathauserová
Ing. Olga Mikulová


Časový program semináře

8:30prezence
9:00zahájení - odborné přednášky

Filozofie tvorby nové legislativy
Pavla Motyčková

Prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb. a zákonu 155/2000 Sb.
Ing. Zuzana Mathauserová

Přístup orgánů hygienické služby v procesu přípravy a provozu staveb z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví
MUDr. Miroslav Dvořák, Mgr. Ivo Krýsa

Změny v legislativě týkající se ochrany před hlukem v souvislosti s nařízením vlády č. 502/2000 Sb.
Ing. Olga Mikulová

Pohled vzduchotechnika k přípravě a aplikaci nových legislativních norem
Ing. Václav Šimánek

Stanovisko projektanta VZT k požadavkům zákona
Ing. Stanislav Trepka

Minimalizace rizika odpovědnosti úředníků státní správy při rozhodování v územně stavebním řízení
Ing. Zdeněk Fibrich
13:00diskuse
14:00 předpokládané ukončení

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů.
Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 6000,- Kč.
Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát Společnosti pro techniku prostředí.

Společnost pro techniku prostředí
www: www.csvts.cz/stp/, e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
tel./fax: 02/21082201

Informace pro účastníky
1. Místo konání
Kongresový sál ČSVTS
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Doprava: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 min. směr Národní divadlo.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 25.9.2001 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
ee-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/210 82 201
On-line přihlášku můžete vyplnit na konci této pozvánky.

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP 780,- Kč
Pro ostatní 870,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/ 0100, var. symbol 2010102, IČO 499978, DIČ 001-00499978.
STP není plátce DPH.
Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou nebo v případě přihlášky e-mailem předložíte při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/210 82 353, fax 02/210 82 201
www: www.csvts.cz/stp/, email: stp_set@mbox.vol.cz

V případě přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.
 
 
Reklama