Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností
odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí

pozvánka na

KURZ VYTÁPĚNÍ 2001

pořádaný ve třech dvoudenních částech
10. - 11.10., 30. - 31.10. a 27. - 28.11. 2001


Kurz je určen:
zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.

Témata přednášek:
Jednotky, Klimatické poměry a pohoda prostředí, Výpočet otopného příkonu a spotřeby tepla, Výpočet tepelných ztrát budov, Teoretická spotřeba tepla a skutečná spotřeba tepla, Tepelně technické posouzení budovy podle platné ČSN, Odběrový diagram, Otopná tělesa, Přehled otopných těles a jejich použití v jednotlivých vytápěcích soustavách, Hodnocení otopného tělesa, Výpočet tepelného výkonu a návrh otopných těles, Vlivy na vytápěcí účinek otopných těles, Teplovodní otopné soustavy konvekční, Hydraulická stabilita otopných soustav, Zdroje tepla lokálního ústředního a etážového vytápění, Kotle pro ústřední a etážové vytápění, Kotle na tuhá paliva, Kotle na plynná a kapalná paliva, Účinnost kotle a stupeň využití kotle, Uložiště paliva, Výměníkové stanice, Komíny, Regulace vytápěcích zařízení, Teplovodní otopné soustavy sálavé, Ostatní sálavé soustavy (zavěšené sálavé panely, infrazářiče apod.), Alternativní zdroje energie, Ochrana ovzduší (základní předpisy, emise, imise), TUV, Přímý ohřev, Zásobníkový ohřev.

Přednášející:
Ing. Bašta, Ph.D., Ing. Cikhart, DrSc., Ing. Doubrava, Dr. Ing. Fischer, D.t. Fridrich, Ing. Barták, Ing. Chyba, Ing. Jirout, Ing. Kabele, CSc., Ing. Kotrbatý, Ing. Šourek.

Odborný garant kurzu:
Ing. Jiří Bašta, Ph.D.


Časový rozvrh kurzu
středa10.10.20018.30 Registrace účastníků, 9.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 13.00-15.50 Přednášky
čtvrtek11.10.20018.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 13.00-15.50 pPřednášky
úterý30.10.20018.00 Registrace účastníků, 9.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 13.00-15.50 Přednášky
středa31.10.20018.30 Přednášky, 12.00 Oběd, 13.00-15.50 Přednášky
úterý27.11.20018.00 Registrace účastníků, 9.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 13.00-15.50 Přednášky
středa28.11.20018.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 13.00 Přednášky, 14.00 - 15.00 Test

Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.


Informace pro účastníky

1. Místo a datum konání
Klub techniků ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 - učebna č. 319 ve 4. patře.
Dopravní spojení : metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.
Délka kurzu je třikrát dva dny tj. šest dnů celkem 10. - 11. 10., 30. - 31. 10. a 27. - 28. 11. 2001.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete, prosím, do 27. 9. 2001 na adresu : Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, fax: 02/21082201.

3. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 6.000,-
- pro ostatní7.500,-

Cena kursu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy v ceně 70,- Kč za den a cena publikací :

  1. Bašta, Kabele : Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta 1. STP 1998, 77 stran
  2. Bašta a kol. : Výkresová dokumentace ve vytápění - sešit projektanta 2. STP 1999, 53 stran
  3. Mužík a kol. : Zdroje tepla - kotelny - sešit projektanta 4. STP 1999, 193 stran
  4. Bašta : Otopné plochy - kniha. ČVUT 2000.
  5. Doubrava : Regulace ve vytápění - sešit projektanta 6. STP 2000, 155 stran.
  6. Kotrbatý : Průmyslové otopné soustavy - sešit projektanta 7. STP 2000, 64 stran.

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837- 011/ 0100, variabilní symbol 200 02 04, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Ubytování
KAČEROV - Na Úlehli 1200, Praha 4 - tel. 02/61210892 (do 400,- Kč za lůžko ve dvoulůžk. pokoji vč snídaně)
Olšanka - Táboritská 23, Praha 3 - tel.: 02/67092111(do 900,- Kč za lůžko ve dvoulůžk. pokoji vč. snídaně)
V případě zájmu si, prosím, zajistěte rezervaci přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/21082353, fax 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

V případě přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.
 
 
Reklama