Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností
odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí

Na základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci" připravuje odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí nový komplexní

kurz "Zařízení techniky prostředí"

Praha, 16. - 18. 10. a 6. - 8. 11. 2001


Cíl kurzu
Cílem kurzu "Zařízení techniky prostředí" je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze dvou samostatných částí.

1) Část Provoz a údržba zařízení techniky prostředí
Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program 1. části
1. denAplikace základních fyzikálních veličin a vztahů při provozu vytápění a klimatizace.
Cíle provozování zařízení techniky prostředí.
Tlakové nádoby, úprava vody.
2. denVentilátory, čerpadla, kompresory, klapky vyústky, otopná tělesa a další součásti zařízení.
Kotelny, zdroje tepla.
3. denAutomatická regulace a řídící systémy.
Organizace práce.

2) Část Chladicí zařízení v klimatizaci Cílem pořádaného kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto základy jsou předpokladem pro vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění.

Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a prováděním jeho pravidelné údržby.

Program 2. části
1. denZákony termodynamiky - změny stavu ideálních plynů, termodynamika par, Carnotův cyklus.
Chladicí oběhy - parní oběhy jedno a dvoustupňové, absorpční, termoelektrické chlazení.
Absorpční chlazení.
2. denČásti chladicích okruhů - konstrukce a funkce, kompresory pístové, šroubové, spirální, turbokompresory, kondenzátory, pomocná zařízení.
Chladiva - druhy, parní tabulky, rekonstrukce, současná legislativa.
3. denTepelná čerpadla, kogenerační jednotky.
Provoz a údržba.
Závěrečné zkoušky.


Informace pro účastníky
Organizace kurzu
Na každou z obou částí kurzu je možné se přihlásit samostatně. O jejich absolvování bude účastníkům vydáno potvrzení. Absolventům celého kurzu bude na základě závěrečného testu vydáno osvědčení o závěrečné zkoušce.

Termín kurzu

"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí"16. - 18. 10. 2001
"Chladicí zařízení v klimatizaci"6. - 8. 11. 2001

Kurzovné

Kompletní kurzpro členy STP5.900,- Kč
 pro ostatní6.300,- Kč
Jedna část pro členy STP3.300,- Kč
 pro ostatní3.600,- Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Úhrada kurzovného
Kurzovné uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/0100, variabilní symbol 2011101.

Přihlášky
Přihlášky zasílejte na adresu Společnosti pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 nejpozději do 5.10.2001.
On-line přihlášku můžete vyplnit na konci této pozvánky.

Při neúčasti přihlášeného kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Pořadatel kurzu
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/21082353, fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

Garanti kurzu
1. část - Ing. Jiří Frýba
2. část - Ing. Jaroslav Bambous

V případě přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

 
 
Reklama