Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí OS 02

20. září 2001

Svaz českých a moravských bytových družstev
Podolská 50, Praha 4


Tradiční seminář "Pára ve vytápění" (již třetí od roku 1991) je zaměřen na současný stav využívání páry ve vytápění. Cílem semináře je přinést informace o moderních koncepcích, o zkušenostech z provozu parních sítí a o rekonstrukcích parních zdrojů v dnešních podmínkách.

Parní sítě v České republice stále patří k nejrozsáhlejším ve střední Evropě a jejich případná přeměna na vodní je investičně i časově velmi náročná a jejich rekonstrukce v husté městské zástavbě by vyvolala obtížně řešitelné dopravní komplikace. Pára jako teplonosná látka má i v dnešních ekonomických i technických podmínkách své oprávnění a v některých provozech je nezastupitelná. Proto je seminář věnován tomu, abychom si uvědomili, že k uplatnění páry ve vytápění je především nutné racionálně využít její přednosti a minimalizovat její nevýhody, protože nevidíme technické důvody k jejímu paušálnímu odmítání jako teplonosné látky.

František Altman
odborný garant semináře


Program semináře:

8.30 prezence
9.00 zahájení - odborné přednášky
 1. Vodní pára v historii a současnosti
  Vladimír Fridrich, d.t.
 2. Maximální využití energií v parních soustavách
  Ing. Miroslav Kotrbatý
 3. Zkušenosti Zásobování teplem Ostrava, a. s. nepřímým ohřevem TUV v parních stanicích
  Ing. Jiří Tichý
 4. Rekonstrukce středotlaké parní kotelny na nízkotlakou parní
  František Altman
 5. Předávací stanice pára - voda
  Ing. Zbyněk Kašík
 6. Rekonstrukce předávacích stanic
  Milan Šteinfest
 7. Dimenzování kondenzátních potrubí
  Ing. Martin Neužil, Ph.D.
 8. Vyrovnávání hladin při současném společném provozu více nízkotlakých parních kotlů do jedné otopné soustavy
  Ing. Vladimír Jirout
 9. Regulační armatury pro páru
  Ing. Jiří Doubrava
 10. Zvláštnosti přenosu tepla párou
  Ing. Vladimír Valenta
13.00 diskuse
14.00 předpokládané ukončení

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů techniky pro využití vodní páry ve vytápění.
Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 6000,- Kč.
Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát Společnosti pro techniku prostředí.

Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201


Informace pro účastníky:
1. Místo konání
Svaz českých a moravských bytových družstev
Podolská 50, Praha 4

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 12.9.2001 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP 780,- Kč
Pro ostatní 890,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/0100, var. symbol 2010202, IČO 499978, DIČ 001-00499978. STP není plátce DPH. Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou nebo v případě přihlášky e-mailem předložíte při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/21082353, fax 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím přihlášku a doklad o zaplacení nejpozději do 12.9.2001 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 02/210 82 201

V případě přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.