Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Firma LDM si Vás dovoluje pozvat na seminář

Regulační ventily pro třetí tisíciletí II

pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí

11. září 2001 - Plzeň
12. září 2001 - Liberec
13. září 2001 - Praha
17. září 2001 - Hradec Králové
18. září 2001 - Ostrava
19. září 2001 - Brno

Seminář je určen projektantům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblastech vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů.

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů.

Rovněž budou představeny novinky ve výrobním programu pro rok 2001/2002, některé z nich ve světové premiéře.

Každý účastník semináře obdrží aktuální katalog doplněný o novinky v oblasti ventilů, jejich výpočtů a o rozšířenou paletu pohonů armatur.

Odborní garanti:
Ing. Jiří Doubrava
Ing. Tomáš Suchánek


Program semináře:

8.30 Prezence účastníků
8.45 Zahájení - představení firmy
9.00 Odborné přednášky
   - Teorie regulačních armatur
   - Regulační armatura v regulovaném okruhu
   - Regulační ventily LDM
11.00 Občerstvení
11.30 Odborné přednášky
   - Regulace diferenčního tlaku
   - Ucpávky a kuželky regulačních armatur
12.30 Diskuse, odpovědi na dotazy
13.00 Závěr


Informace pro účastníky

1. Pořadatel
LDM, spol. s r.o.
Benátky 2044
560 03 Česká Třebová
tel. 0465/502 511, fax 0465/533 101

2. Data a místa konání

11. září 2001 - Plzeň
Hotel Victoria, Borská 19

12. září 2001 - Liberec
Centrum Babylon, Nitranská 1

13. září 2001 - Praha
Svaz českých a morav. byt. družstev, Podolská 50

17. září 2001 - Hradec Králové
Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

18. září 2001 - Ostrava
Hotel Imperial, Tyršova 6

19. září 2001 - Brno
Hotel International, Husova 16

3. Organizační zajištění semináře
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel : 02/21082353
Fax.: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.


V případě Vašeho zájmu o účast na semináři odešlete vyplněnou přihlášku obratem, nejpozději však 7 dní před seminářem, na který se přihlašujete, na adresu Společnosti pro techniku prostředí uvedenou na přihlášce.

 
 
Reklama