Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Firma LDM si Vás dovoluje pozvat na seminář

Regulační ventily pro třetí tisíciletí II

pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí

11. září 2001 - Plzeň
12. září 2001 - Liberec
13. září 2001 - Praha
17. září 2001 - Hradec Králové
18. září 2001 - Ostrava
19. září 2001 - Brno

Seminář je určen projektantům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblastech vytápění, chlazení, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů.

Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů.

Rovněž budou představeny novinky ve výrobním programu pro rok 2001/2002, některé z nich ve světové premiéře.

Každý účastník semináře obdrží aktuální katalog doplněný o novinky v oblasti ventilů, jejich výpočtů a o rozšířenou paletu pohonů armatur.

Odborní garanti:
Ing. Jiří Doubrava
Ing. Tomáš Suchánek


Program semináře:

8.30 Prezence účastníků
8.45 Zahájení - představení firmy
9.00 Odborné přednášky
   - Teorie regulačních armatur
   - Regulační armatura v regulovaném okruhu
   - Regulační ventily LDM
11.00 Občerstvení
11.30 Odborné přednášky
   - Regulace diferenčního tlaku
   - Ucpávky a kuželky regulačních armatur
12.30 Diskuse, odpovědi na dotazy
13.00 Závěr


Informace pro účastníky

1. Pořadatel
LDM, spol. s r.o.
Benátky 2044
560 03 Česká Třebová
tel. 0465/502 511, fax 0465/533 101

2. Data a místa konání

11. září 2001 - Plzeň
Hotel Victoria, Borská 19

12. září 2001 - Liberec
Centrum Babylon, Nitranská 1

13. září 2001 - Praha
Svaz českých a morav. byt. družstev, Podolská 50

17. září 2001 - Hradec Králové
Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

18. září 2001 - Ostrava
Hotel Imperial, Tyršova 6

19. září 2001 - Brno
Hotel International, Husova 16

3. Organizační zajištění semináře
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel : 02/21082353
Fax.: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.


V případě Vašeho zájmu o účast na semináři odešlete vyplněnou přihlášku obratem, nejpozději však 7 dní před seminářem, na který se přihlašujete, na adresu Společnosti pro techniku prostředí uvedenou na přihlášce.

 
 
Reklama