Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Skanska se na kodaňském summitu COP15 vyslovila pro silnou mezinárodní dohodu

Společně s mnoha dalšími nadnárodními společnostmi učinila Skanska řadu kroků k iniciování silné globální dohody, jež by měla být uzavřena v rámci Konference OSN o klimatických změnách (COP 15). Konference se koná v Kodani ve dnech 7. až 18. prosince.

Skanska jakožto jediná skandinávská společnost a jediná společnost ze stavebního odvětví, přispěla ke vzniku Kodaňského komuniké a také ho podpořila svým podpisem.

V tomto komuniké přes 850 představitelů čelních světových firem jasně říká: "Toto je obtížná, náročná doba pro mezinárodní podnikatelskou komunitu a pokud Konference OSN o klimatických změnách dopadne špatně, situace se ještě zhorší, neboť stoupne nejistota a bude podkopána důvěra." Společnosti své prohlášení uzavírají slovy: "Čím ambicióznější bude vytyčený rámec, tím větších úspěchů bude dosaženo," nicméně signatáři komuniké zároveň uzavírají svou výzvu slovy: "odklad není řešení".

Podnikatelská sféra je jedinou součástí občanské společnosti, která disponuje zdroji a schopnostmi změnit v budoucnosti tvář světa. Vlády mohou tento vývoj usnadnit a urychlit, nicméně většinu práce budou muset vykonat podnikatelské subjekty.

"Pro podnikatelskou sféru jde o naprosto zásadní věc. Svět potřebuje větší a především rychlejší iniciativu. Je zapotřebí silného mezinárodního rámce, který podnikatelskému sektoru umožní dělat to, co umí nejlépe - totiž dlouhodobě plánovat a efektivně rozmisťovat zdroje. Pokud nebudou rámce řádně definovány, soukromé společnosti se pravděpodobně do žádných aktivit nepohrnou," říká prezident a generální ředitel společnosti Skanska Johan Karlström.

V souvislosti s konáním kodaňského kongresu COP15 bude společnost Skanska, společně se svým partnerem, jímž je Norrporten, hostit setkání podnikatelských skupin volajících po nutnosti globální dohody. Skanska a Norrporten podpoří toto setkání poskytnutím zázemí v podobě moderních kancelářských prostor "Neroporten" situovaných mezi letištěm a centrem Kodaně.

Budovy jsou v průběhu svého životního cyklu nyní odpovědné za 40 procent celosvětových emisí oxidu uhličitého, což je víc, než například produkuje automobilový průmysl. Společnost Skanska nicméně má řešení a ambice vést stavebnictví ke snižování dopadu na globální klima.

"Společnost Skanska je pevně odhodlána dostát své společenské úloze a pomáhat společnosti vyvarovat se nebezpečných klimatických změn. Víme, že můžeme být důležitou součástí komplexního řešení," říká Johan Karlström.

V rámci snah o snížení ekologických dopadů stavebnictví založila společnost Skanska zvláštní ekologickou jednotku Green Business, která bude pracovat na rozvoji nabídky "zelených řešení" pro klienty společnosti Skanska. Součástí této nabídky budou například řešení a dohody týkající se průběžných inovací tak, aby bylo zajištěno, že nemovitost zůstane stejně energeticky efektivní, a to i roky poté, co byla budova postavena nebo renovována.

"O klimatických změnách je třeba neustále diskutovat a stejně tak je zapotřebí zdůrazňovat výhody nastíněných energeticky efektivních řešení. Snažíme se podporovat naše zákazníky v dialogu ohledně toho, jakým způsobem lze společně pracovat na snížení dopadů nebezpečných klimatických změn," říká Cecilia Fasth, Green Business Officer (GBO) a ředitelka ekologické divize Green Business společnosti Skanska.

Plný text kodaňského komuniké společně se seznamem firem, které tuto iniciativu podporují, najdete na adrese www.copenhagencommunique.com.