Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revitalizace výtahu - není třeba se bát

V oblasti bytových domů a výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 státem obchází stín strachu. Zejména kvůli krátícímu se času pro lhůtu na odstranění nejzávažnějších nedostatků tohoto technického zařízení, které objevila inspekční zpráva. Všude se mluví o bubákovi, který k nám přišel z Bruselu a kterého tady vlastně ani nikdo nechce.

Pojďme se ale na věc podívat i z jiného úhlu pohledu. Hypoteticky připusťme, že rekonstrukci výtahu provedeme ne proto, že MUSÍME, ale proto, že CHCEME. Proč? No protože stejně jako výměna oken, zateplení obvodového pláště nebo rekonstrukce střechy přináší úspory a hlavně komfort v užívání. Nedívejte se na opravu výtahu jako na nutné zlo, ale vnímejte spíše pozitiva. Co vám revitalizace výtahu přinese:

Vyšší komfort pro přepravované osoby a náklad

Tam, kde to rozměry šachty dovolí, lze zvýšit plochu kabiny a dveří a zvýšit i nosnost výtahu. Umožníme tím převoz větších nákladů, jízdních kol, kočárků, vozíčků a většího počtu osob. U některých konstrukčních řešení domů lze vhodnými stavebními úpravami výtahové šachty změnit dispozici výtahu a vytvořit i bezbariérový přístup z úrovně okolního terénu.

Estetický přínos

Subjektivní příjemný pocit z hezčího prostředí snad ani není potřeba komentovat. Většina standardních dodávek výtahů také zahrnuje i zrcadlo do kabiny výtahu, a to nejen z estetických důvodů, ale i jako antivandalní prevenci. Je totiž statisticky prokázáno, že výtahy bez zrcadel trpí vandalismem mnohem více. Vysvětlení se nabízí samo - potenciální "škodič" se více zabývá svým vlastním vzhledem a má tudíž při jízdě mnohem méně času na ničení okolního vybavení.

Bezpečnost

Nový, případně revitalizovaný, výtah by měl plnit všechna kritéria současně platných technických norem a měl by tedy garantovat nejvyšší dostupnou úroveň bezpečnosti. Po vstoupení do kabiny by se pod vámi neměla zhoupnout podlaha, u dojezdu si při drncnutí neprokousnete jazyk. Vaše šála ani prsty se díky kabinovým (klecovým) dveřím nedostanou tam, kam v žádném případě nepatří. Pokud uvíznete, pomocí obousměrné komunikace se z kabiny dovoláte na vyprošťovací službu fungující nonstop. Zachycovače a nárazníky vás nenechají spadnout dolů - a v případě výtahu paradoxně ani nahoru. Díky dvoubodové dveřní uzávěře již nelze šachetní dveře otevřít, pokud kabina nestojí ve stanici a vy se tedy nemusíte bát, že uděláte krok do prázdna. A tak bychom mohli dlouho pokračovat...

Nadstandardní standard

Dodavatelé výtahů, kteří používají elektronické řídicí systémy Beta Control vám mohou nabídnout ve standardní dodávce mnohem více - monitoring výtahu a jeho správu na dálku. Co to znamená? Zjednodušeně lze říci, že výtahy dnešní doby jsou kombinací mechanických částí, které vás dovezou do příslušné stanice a elektronických částí, které jim k tomu dávají příkazy a řídí provoz. Dálkový monitoring spočívá v tom, že informace z těchto elektronických částí jsou sbírány a posílány ven z domu do střediska (nejčastěji servisního střediska, které váš výtah spravuje). Přes webovou aplikaci Webrman si pomocí internetu váš technik před revizní kontrolou může zobrazit případné nedostatky, které výtah vykazuje a přijet tak již vybaven potřebnými informacemi a součástkami. Některé nedostatky lze opravit i pomocí počítače na dálku a výjezd není nutný - šetří se tedy náklady. Také vy můžete svůj výtah pomocí počítače hlídat a mít pod kontrolou jaké opravy byly provedeny. Webrman zobrazuje a eviduje stavy výtahu a informace o uskutečněných jízdách, které se v krajním případě dají využít k obraně proti vandalismu nebo k rozúčtování nákladů.

A něco navíc ...

V předcházejícím odstavci jsme si řekli, že výtah lze monitorovat na dálku a že dle norem musí fungovat i obousměrná komunikace z a do kabiny výtahu. Tento komunikační kanál, kterým odcházejí data (v současné době je i hlasový telefonický rozhovor souborem digitálních nul a jedniček) z domu, lze využít k ochraně objektu a obyvatel. Jak? Pomocí bezdrátových čidel rozmístěných po domě. Budovu lze zabezpečit kouřovými čidly a zachytit tak případný požár včas (o požárech a požární prevenci jste se mohli dočíst v předcházejícím článku). Soubor pohybových čidel umí monitorovat neoprávněné vniknutí do chráněných prostor. Zařízení s názvem Lifemonitor ochrání osoby, které žijí sami a mají zdravotní nebo jiné potíže - vytrhnutím bezpečnostní pojistky jednoduše vytvoří alarm. Ostatní komponenty a čidla se využívají k dálkovému odečtu tepla a vody, k detekci úniku plynu nebo k evidenci a správě přístupového systému. Každý alarm je hlášen v příslušném centru, které jste si vybrali a současně se navíc rozesílá SMS až na pět předdefinovaných čísel. Celý tento systém nese příznačné jméno Bezpečný dům a více informací o něm naleznete na webových stránkách projektu www.jaktodelaji.cz v sekci Jak to dělat nebo na webu výrobce www.betacontrol.cz v sekci Bezpečný dům.

Bezpečný dům
Systém zabezpečení bytu a osob

  • Bytová ústředna - Ústředna elektronického zabezpečovacího systému, zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými koncovými zařízeními systému a patrovými radiovými ZB moduly, které jsou umístěny v šachetních přivolávačích
  • Dveřní kontakt - Detekuje otevření zabezpečených dveří a předává informaci o narušení. Tento prvek je součástí dodávky EZS.
  • PIR čidlo - Detekuje pohyb v zabezpečeném prostoru a předává informaci o narušení prostoru.
  • Kouřové čidlo - Detekuje požár a předává informaci o jeho vzniku.
  • Life monitor - Pomocí panic tlačítka, případně "vytržením" ze závěsu detekuje vznik krizové zdravotní situace a předává informaci o jejím vzniku.

Přístupový systém

Eviduje oprávněný i neoprávněný přístup do domu a volitelně i do jiných vybraných prostor, např. sušárna, sklepy atd. Oprávněný přístup je otevření dveří na základě použití speciálního elektronického klíče (kontaktního čipu Dallas) nebo vnitřního tlačítka otevření dveří.

Vazba přístupového systému a řídicího systému výtahu umožňuje volitelnou funkci automatického přivolání výtahu do stanovené stanice přístupovým systémem. Například po přiložení identifikační karty ke vstupnímu terminálu do domu se výtah automaticky rozjede do vstupní stanice.

VIP výtah

VIP výtah je vybaven prostředky pro identifikaci uživatele. Každý oprávněný uživatel má speciální elektronický klíč (např. bezkontaktní radiofrekvenční kartu nebo kontaktní čip Dallas), který slouží pro přivolání výtahu a pro volbu cílové stanice z kabiny. V případě, že se elektronický klíč již používá např. pro přístupový systém do budovy, lze pro VIP výtah použít tentýž klíč. Šachetní přivolávače VIP výtahu mají místo standardního tlačítka snímač elektronického klíče. Oprávněný uživatel si výtah přivolá nikoli stiskem tlačítka, ale přiložením svého klíče. Pokud je výtah vybaven zároveň i sběrem, pak po přiložení klíče může volit tlačítkem směr ("chci nahoru", "chci dolů").

Řídicí systém výtahu obsahuje databázi všech oprávněných klíčů společně s dalšími informacemi např. o platnosti klíče (klíč může přivolat výtah jen v určité dny nebo hodiny) nebo o možnostech použití klíče jen pro určitá patra.