Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co nového přinese nový ministr ŽP Jan Dusík

Ministr životního prostředí Jan Dusík představil na tiskové konferenci 8. 12. své priority. Hovořil o právě probíhajícím kodaňském summitu, pokračování programu Zelená úsporám, připravovaných novelách zákonů a také o nařízení vlády předepisujícím nízkoenergetický standard pro budovy veřejných institucí.

Kodaň 2009 – snížení emisí a způsob jeho financování

Do Kodaně odjíždí ministr v neděli s cílem, aby evropské úsilí o snižování emisí bylo podpořeno i mimoevropskými státy. Dusík chce, aby výstup z kodaňské konference byl co možná nejkonkrétnější ohledně snižování emisí a jeho financování. Výsledky kodaňského summitu se promítnou do debaty o návrzích Politiky ochrany klimatu a Státní energetické koncepce. Nový ministr zopakoval, že cílem vyjednávání v Kodani je dosažení hranice globálního oteplování 2°C, 25 až 40 % snížení emisí v rozvinutých zemích a způsob financování rozvojových zemí z prostředků EU po roce 2012. Cílem Unie do roku 2050 je snížení emisí o 80 až 90% ve srovnání s rokem 1990. Konkrétní čísla budou předmětem vyjednávání v Kodani a budou se rozpočítávat mezi jednotlivé členské země.

V Zelené úsporám nenastanou žádné změny

V programu Zelená úsporám nepřipravuje ministerstvo životního prostředí do konce volebního období žádné změny. Registruje zvyšující se zájem o dotace zejména po srpnových změnách programu. V současné době se zejména sleduje trend vývoje tohoto zájmu.
V programu se zatím neprodaly veškeré povolenky, které byly v plánu. Celkový předpokládaný objem přebývajících kreditů je 150 mil. tun. V současné době je trh s emisními povolenkami nasycený. Zájem kupujících není tak velký, a to mj. proto, že se čeká na výsledek kodaňského summitu. Jedno z témat, které se v Kodani bude řešit, je jakým způsobem s přebývajícími jednotkami kreditů naložit. Mělo by vzniknout pravidlo pro převod kreditů ze současného kjótského systému do nové mezinárodní dohody. Předpokládá se, že neprodané povolenky bude možné do dalšího období převést, a tak získat další prostředky.

Všechny nové a rekonstruované budovy veřejných institucí v ČR od roku 2011 nízkoenergetické

Ministr chce vládě předložit materiál, který umožní zadávání environmentzálně šetrných veřejných zakázek. Navrhne mj. nařízením vlády stanovit, že novostavby a zásadní rekonstrukce budov veřejných institucí budou od roku 2011 realizovány pouze v nízkoenergetickém standardu. Horizont projednávání nařízení ve vládě je několik týdnů. V tomto ohledu chce Dusík předběhnout nařízení evropských předpisů ohledně nízkoenergetického a pasivního stavění, jejichž naplnění nás v nejbližších letech čeká.

Podpora tepla z OZE

Dusík se chce podílet i na novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. S ministerstvem průmyslu a obchodu chce pracovat na samostatné novele, která by měla podporu rozšířit i o výrobu tepla z OZE. Novela by měla transponovat evropskou směrnici, je součástí tzv. klimaticko-energetického balíčku. Do vlády chce ministr předložit novelu zákona o emisním obchodování, spočívající v začlenění letecké dopravy do tohoto systému. Opět se jedná o transpozici evropské směrnice.

V tomto funkčním období chce v parlamentu projednat novelu zákona o zemědělském půdním fondu. Od zákona si ministr slibuje zejména zpomalení zastavování krajiny. V současné době je zákon ve druhém čtení. Podobně je na tom zákon o ochraně ovzduší. Novela, která je v parlamentu, zvyšuje podíl biopaliv v dopravě s navrženou účinností od 1. dubna 2010. Měly by se zvýšit podíly biosložky v benzínu i v naftě, s tím, že nemusí jít nutně o přimíchávání do běžného paliva, ale o rozvoj směsí s vysokým podílem biosložky, nebo i o stoprocentní biopaliva. Tím se naplní i nařízení evropské legislativy o 5,75% podílu biopaliv do roku 2010 a dlouhodobý cíl 10% podíl do roku 2020.

Ministr chce maximálně urychlit výstavbu čistíren odpadních vod, aby se předešlo sporu s Evropskou komisí kvůli neplnění směrnice. Ke schválení je připraveno pět velkých regionálních projektů, bude se sledovat postup posledních několika obcí v ČR, které se svými projekty opožďují.

 
 
Reklama