Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dnes začíná ekologická konference OSN v Kodani

V dánské metropoli Kodani byla zahájena dlouho očekávaná ekologická konference OSN, jejíž účastníci budou jednat o smlouvě, která by nahradila Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů po jeho vypršení v roce 2012. V rámci evropských delegací má významnou úlohu samozřejmě Německo. Požádali jsme o krátký komentář společnost Siemens.

Summit se uskuteční od 7. do 18. prosince a pozvání na něj přijalo podle posledních zpráv více než 100 šéfů států a vlád. Celkem by na konferenci mělo přijet na 15.000 účastníků ze 192 členských zemí OSN. Česko do Kodaně vyšle v průběhu zmíněných dvou týdnů celkem 25 politiků, přičemž závěrečného vrcholného jednání se zúčastní premiér Jan Fischer.

Další informace v aktuální rubrice KODAŇ 2009

Původně se předpokládalo, že z konference vzejde globální dohoda, která by vstoupila v platnost 1. ledna 2013 a navázala na Kjótský protokol. Vzhledem k nedořešeným sporům mezi průmyslově vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi o tom, kdo by měl emise snižovat, ale taková dohoda na summitu s největší pravděpodobností nebude moci být uzavřena. Více na http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2207845

V týdenníku Ekonom se minulý týden objevila následující zpráva: "Němečtí průmyslníci dokonce vybavili šéfku vlády Angelu Merkelovou na kodaňský summit Berlínským apelem německého hospodářství. Podepsalo ho na tisíc vedoucích technologických firem ze všech branží. Žádají Merkelovou, aby nasadila veškerý politický vliv k prosazení závazných slibů o snížení skleníkových plynů. Německo je v oboru vývoje a výroby takzvaných čistých technologií vedoucí mocností. Nikdo jiný nemůže nabídnout to, co my, věří šéf technologické a strojírenské firmy Siemens Peter Lösche."

Požádali jsme společnost Siemens o podrobnější komentář.

Klimatické změny představují pro lidstvo jednu z největších výzev. Pro boj s globálním oteplováním a zajištění budoucího hospodářského růstu a prosperity musí být energie vyráběna a využívána způsobem, jenž je šetrný vůči životnímu prostředí a klimatu. Technologické inovace hrají při zvyšování účinnosti výroby, přenosu a spotřeby energie a zabraňování emisím skleníkových plynů klíčovou roli. Dobrou zprávou je, že mnohá z těchto řešení jsou již dostupná. V mnoha případech umí ušetřit tolik energie, že se sama zaplatí. Jen je třeba je realizovat.

Odpovědi společnosti Siemens
Siemens k ochraně životního prostředí významně přispívá pomocí energeticky účinných produktů a řešení a svými ekologickými technologiemi pro obnovitelnou energii. Produkty a řešení instalované společností Siemens pro zákazníky v letech 2002 až 2007, které se používají dodnes, snižují emise CO2 o 114 milionů tun ročně. Objem emisí oxidu uhličitého snížený používáním produktů společnosti Siemens přesahuje dvacetinásobek jejích vlastních emisí.
Siemens si také stanovil cíl snížit do roku 2011 vlastní emise oxidu uhličitého o 20 procent (v poměru k tržbám) v porovnání s údaji za rok 2006. Siemens se dále podílí na nejrůznějších iniciativách na ochranu klimatu po celém světě. Je například členem iniciativy ‚Business for Climate Protection‘ (Podnikání na ochranu klimatu), sponzorované Federací německého průmyslu (BDI), dále skupiny U.S. Climate Action Partnership či programu Clinton Climate Initiative.

Co Siemens nabízí?
Snad žádná jiná společnost na světě nenabízí svým zákazníkům tak široké portfolio hospodárných a ekologických technologií. Zde je několik příkladů:

  • Vyšší účinnost znamená nižší spotřebu paliva a nižší emise škodlivin. Elektrárny s kombinovaným cyklem společnosti Siemens brzy dosáhnou účinnosti přesahující 60 procent. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie může dokonce dosáhnout celkové účinnosti přes 90 procent. Modernizační projekty na míru mohou zcela vylepšit starší zařízení.
  • Nainstalováno bylo 6 400 větrných turbín Siemens o výkonu 5 700 MW ve špičce, které snižují emise CO2 o 8 milionů tun ročně.
  • Díky technologii přenosu energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) společnosti Siemens lze přenášet elektřinu na vzdálenosti přesahující 2 000 kilometrů při minimálních ztrátách.
  • Pohony s měnitelnými otáčkami a frekvenčními měniči snižují spotřebu elektřiny čerpadel a větráků až o 60 procent. Ve srovnání s běžnými postupy snižuje technologie Corex společnosti Siemens emise CO2 a kysličníku siřičitého z výroby železa o 30, respektive o 97 procent.
  • Díky speciálním čističkám odpadních vod pro papírenský průmysl pomáhá Siemens snižovat kontaminaci životního prostředí odpadními vodami. Výsledné bioplyny se používají k výrobě energie, což výrobním závodům následně snižuje emise CO2.
  • Podzemní dráhy, např. oselské metro, spotřebují díky důsledně užívané lehké konstrukci a rekuperaci energie z brzdění o 30 procent energie méně než v případě běžných systémů.
  • Optimalizací systémů vytápění, ventilace a klimatizace Siemens zvyšuje energetickou účinnost budov a snižuje emise skleníkových plynů. Siemens zmodernizoval 6 500 budov po celém světě, čímž snížil emise CO2 o 2,4 milionu tun a ušetřil více než jednu miliardu eur.
  • Siemens také navrhuje energeticky účinná a ekologická řešení pro zákazníky například v oblasti osvětlení. Elektroluminiscenční diody LED spotřebují o 80 procent elektřiny méně než žárovky a jejich životnost je padesátkrát delší. Ve srovnání s modely z roku 1993 používají dnešní pračky o 35 procent méně elektřiny a o 46 procent méně vody.

Siemens se nachází v jedinečné pozici, kdy nabízí produkty, řešení a environmentální technologie zvyšující účinnost v celém hodnotovém řetězci – od výroby energie přes její přenos a rozvod až po energetické aplikace a energeticky úsporné služby. Stále častěji se v tomto případě používají špičková IT řešení.

Siemens hodlá růst zejména v oblasti udržitelných technologií. S jejich pomocí umožňuje zákazníkům provoz v souladu s ekonomickými a ekologickými zásadami. Proto si společnost Siemens sama stanovila cíl výrazně rozšířit environmentální portfolio www.siemens.com/environmentalportfolio), aby zlepšila kvalitu života na celém světě.

Za redakci TZB-info Ing.Dagmar Kopačková

English Synopsis

Copenhagen is the host city for the United Nations Climate Change Conference 2009, which lasts from December 7 until December 18.

 
 
Reklama