Recenze knihy Automatizované systémy budov

Datum: 13.11.2009  |  Autor: Jiří Novák  |  Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Katedra měření

Nakladatelství GRADA vydalo v edici "Stavitel" zajímavou publikaci s názvem Automatizované systémy budov. Kniha, která je překladem z německého originálu Gebäudeautomation, se věnuje dnes velmi aktuální problematice distribuovaných systémů vhodných pro řízení technologií jako jsou HVAC, osvětlení a stínění, distribuce a měření a řízení dodávek médií (elektrická energie, voda ...), bezpečnostní aplikace a mnoho dalších.

Kniha je členěna do dvou bloků - úvodní kapitoly jsou věnovány problematice řízení technologií budov a základům průmyslových distribuovaných systémů, zbylé pak popisu tří rozšířených standardů pro distribuované řízení technologií budov.

Prvá kapitola vysvětluje základní pojmy, požadavky na automatizaci v oblasti bytové a komerční výstavby, představuje hierarchickou strukturu řídicích systémů a vysvětluje její význam. Přestože by její uspořádání mělo být systematičtější a úplnější, pro úvod do problematiky postačuje.

Druhá kapitola je věnována základům průmyslových distribuovaných systémů. Opět jsou vysvětleny nezbytné pojmy, a to skutečně od těch základních, což umožňuje pochopení dalších částí knihy i čtenáři bez širšího elektrotechnického vzdělání. Vzhledem ke krátkosti kapitoly je však mnoho prostoru věnováno variantám kódování na fyzické vrstvě a velmi málo obecné problematice modelu ISO/OSI a zejména metodám řízení přístupu ke sdílenému médiu na linkové vrstvě protokolu, které do značné míry určují chování systému jako celku. Tyto nedostatky jsou však částečně nahrazeny detailním popisem konkrétních protokolů v dalších kapitolách knihy.

Třetí kapitola je zaměřena na popis a využití standardu KNX/EIB. Podrobně vysvětluje funkci jednotlivých protokolových vrstev, uvádí různé varianty projektování struktury systému a výhody i nevýhody s nimi spojené. Jsou popsány typické prvky systému a jejich funkce, stručně je popsáno i běžně používané programové vybavení pro konfiguraci uzlů sítě. V závěru kapitoly je uveden konkrétní řešený příklad návrhu systému řízení osvětlení, krátce je zmíněn způsob integrace s hierarchicky vyšší úrovní řízení.

Čtvrtá kapitola představuje původně americký, ale v současnosti i v Evropě často využívaný distribuovaný systém LON. Úvod kapitoly bohužel částečně opakuje některé poznatky z úvodní kapitoly knihy, další části jsou však již věnovány podrobnému popisu technologie LON a jejích možností. Jsou popsány varianty fyzické vrstvy protokolu, možné topologie a dostupné přenosové rychlosti. Je vysvětlena použitá metoda řízení přístupu k médiu a z ní vyplývající důsledky. Je zmíněn objektový model zařízení, programovací nástroje a vysvětlena problematika interoperability. V závěru kapitoly jsou opět uvedeny řešené příklady návrhu jednoduchého systému.

Pátá kapitola se věnuje standardu BACnet. V jejím úvodu je opět mnoho informací, které by logicky patřily spíše do druhé kapitoly, například popis standardu RS-485, Ethernetu či úvod do TCP/IP. Zbytek kapitoly však již poměrně přehledně a detailně představuje síťovou a aplikační vrstvu protokolu BACnet, vysvětluje použité datové typy, objektový model zařízení, uvádí podrobný popis aplikačních objektů vybraných typů a služeb pro přístup k nim, zabývá se zajištěním interoperability mezi zařízeními a související problematikou profilů zařízení.

Kniha je psána srozumitelně, pochopení problematiky usnadňuje velký počet konkrétních příkladů. Vytknout jí lze (kromě nedostatků uvedených výše) občasné terminologické prohřešky, které často vznikly otrockým překladem z němčiny, na druhou stranu je třeba vyzdvihnout snahu překladatele přizpůsobit se českým reáliím. Kladem je také snaha o uvádění praktických doporučení a zkušeností z používání popisovaných standardů v praxi.

Vhodné využití distribuovaných systémů pro řízení technologií budov a využití synergií jednotlivých technologií přináší významné zvýšení komfortu pro uživatele a současně i snížení provozních nákladů a zvýšení flexibility pro provozovatele budov. Jejich nasazení umožňuje značné změny v chování řízených technologií, aniž by bylo třeba změn v projektech a následných stavebních a technických úprav. Z těchto důvodů lze knihu doporučit jako úvodní studijní materiál nejen projektantům komerčních budov, ale také technickému personálu jejich provozovatelů a samozřejmě i studentům příslušných technických oborů.

 

Hodnotit:  

Datum: 13.11.2009
Autor: Jiří Novák
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Katedra měřeníSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco