Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Studijní program Inteligentní budovy zahajuje

Ve čtvrtek 17.9. proběhl na ČVUT v Praze zápis studentů do nového magisterského studijního program Inteligentní budovy (IB). I díky serveru TZB-info, který o tomto programu informoval, byl o tento náročný obor značný zájem - jen na elektrotechnickou fakultu (ČVUT-FEL) se přihlásilo 73 uchazečů, po absolvování přijímacího řízení ke studiu nastupuje 57 studentů.

Mezifakultní interdisciplinární magisterský studijní program IB je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. V současné době je to průkopnický program nejen na ČVUT, ale i v celé ČR. Studijní program IB připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro ně. Absolvent bude připraven pro návrh a řízení provozu integrovaných systémů budov včetně stavebního řešení, systémů TZB a informačních systémů budov. Důraz je kladen na energetické, bezpečnostní a environmentální aspekty a na budovy víceúčelové a snadno rekonfigurovatelné.

Jedná se o program magisterský, to znamená, že minimálním požadavkem pro přijetí je absolvování bakalářského studijního programu. Ke studiu se ale přihlásilo i několik uchazečů, kteří inženýrský (tj. magisterský) titul již mají a chtějí si dále rozšířit svou kvalifikaci. Ti budou samozřejmě studovat podle individuálních studijních plánů.

Individuální přístup pedagogů je jedním z hlavních kladů nového programu - to je důležité v dnešní době, kdy se studium na velkých školách odosobňuje a student se pro učitele někdy stává anonymní jednotkou v informačním systému. Program IB je programem elitním, na který snad budou jeho absolventi hrdí. Studenti poznají prostředí tří fakult i spolupracujících firem, předpokládáme, že se mezi nimi vytvoří sociální vazba, která jim nejen pomůže během studia, ale i v profesionální kariéře. Důležitou roli hraje mezinárodní zkušenost získaná během studia - setkání se zahraničními učiteli, exkurse na zahraniční pracoviště, kontakt s mezinárodním týmem v rámci projektu nebo diplomové práce. Při práci na projektech a jejich prezentaci studenti získají i motivaci na zdokonalení svých jazykových schopností (včetně jazyka mateřského).

Program IB je podpořen grantem z programu OPPA - to umožní financovat tvorbu moderních studijních materiálů, zvát na přednášky významné světové odborníky, pořádat odborné exkurze studentů na zajímavé stavby v Evropě i udělovat zajímavá stipendia.

Významná podpora přichází i od firem z oboru - od nabídky odborných materiálů, přístrojů pro laboratorní výuku, přednášek firemních odborníků až po ubytování studentů při exkurzi ve vzorové inteligentní budově v Paříži. Učební materiály budou recenzovány odborníky z praxe, což zatím v akademickém prostředí nebývá obvyklé.

Součástí studia je práce na skupinových projektech završená samostatnou diplomovou prací. Vedoucími mnohých projektů budou právě odborníci za spolupracujících firem - jak studenti, tak i firmy získají možnost se vzájemně poznat a první zaměstnání už pak nebude kupováním zajíce v pytli.

V rámci studijního programu proběhne i několik cyklů přednášek odborníků z praxe, na které jsou zváni i studenti jiných oborů a veřejnost. V tomto (zimním semestru) zahajuje firma Honeywell s následujícími tématy:

  1. a) Systémy a subsystémy v inteligentních budovách - přednášející ing. Vítovský
    b) Typy sběrnic a protokolů používaných pro komunikaci systémů - přednášející ing. Matz
  2. Systémy HVAC - přednášející ing. Vítovský
  3. Integrace systémů v inteligentních budovách - přednášející ing. Matz
  4. Softwarové nástroje - přednášející ing. Matz
  5. Elektronické požární systémy - přednášející ing. Procházka
  6. Přístupové zabezpečovací systémy - přednášející ing. Konečný

Na jednotlivé přednášky bude náš server zvát a materiály z nich průběžně zveřejňovat.

Chcete-li být o těchto a podobných odborných akcích informováni, můžete se přihlásit k odběru novinek na adrese .

 
 
Reklama