Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průkaz energetické náročnosti budovy pro rodinné domy z POROTHERMU pořídíte do 3000 korun

Plánujete výstavbu rodinného domu? Pro získání stavebního povolení musíte mít od letošního roku také průkaz energetické náročnosti budovy, zkratkou PENB. Pokud bude váš nový dům z POROTHERMU, díky nové službě společnosti Wienerberger ho pořídíte do patnácti pracovních dnů a vejdete se do tří tisíc korun. Průkaz je tvořen grafickým zobrazením, jak dům plní požadavky na potřebu energie, a protokolem s uvedenými podrobnějšími informacemi.

Energetický průkaz si mohou nechat výhodně vystavit všichni, kdo se chystají stavět rodinný dům z POROTHERMU. Stačí, aby na www.porotherm.cz/PRUKAZ zadali všechny potřebné údaje, a obratem získají potvrzení požadavku a kontakt na prověřeného registrovaného energetického auditora, který s firmou spolupracuje. Vlastní průkaz je vyhotoven do 15 pracovních dnů ode dne přijetí kompletních podkladů. Jako odměnu stavebníci navíc zdarma obdrží zpracovaný energetický štítek, který charakterizuje stavbu z hlediska energetické náročnosti její obálky – tedy zdiva, okenních a dveřních otvorů, střechy a podlahy.


Rychle, jednoduše a za příjemnou cenu

Služba společnosti Wienerberger přitom má vysokou kvalitu i zajímavou cenu. „Na trhu stojí zpracování energetického průkazu kolem 7000 korun, lze ale najít i levnější nabídky. Kvalita zpracování však může být velmi rozdílná,“ upozorňuje ing. Petr Veleba ze společnosti Wienerberger, který se specializuje právě na tyto průkazy. „Aby měl průkaz smysl a pomohl například při rozhodování o vhodném zdicím materiálu, je potřeba dbát na jeho pečlivé provedení.“

A právě vysokou kvalitu průkaz zajištěný odborníky spolupracujícími se společností Wienerberger poskytuje. Zajímavé ceny bylo dosaženo dlouhodobými korektními vztahy s experty i auditory.

Podle Veleby službu nejvíce využijí zájemci o běžné rodinné domy, kde jsou rovnoměrně vytápěny všechny místnosti. V případě budoucích majitelů složitějších staveb počítají energetičtí experti s individuálním dojednáním ceny i termínu dodání průkazu.

Co je potřeba uvést

V objednávce klient kromě identifikačních údajů týkajících se druhu stavby adresy a majitele vyplní také další informace nutné pro vytvoření průkazu. Jde především o charakteristiku budovy (její objem a celková plocha), o energeticky významné údaje (plocha a materiál vnější stěny, suterénu, plocha střechy, plocha stropu pod nevytápěnou půdou, plocha podlahy přilehlé k zemině a plochy oken, dveří a střešních oken) a o celkovou plochu vytápěné části budovy. Dále je potřeba uvést orientaci domu vůči světovým stranám a druhy energie, jež bude zákazník v domě využívat.


Co znázorňuje energetický průkaz

Průkaz energetické náročnosti budovy vždy připravuje nezávislý expert a vypovídá o energetické náročnosti stavby jako celku. Hodnocení zahrnující výpočet roční potřeby energie na vytápění, chlazení, klimatizaci, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení zařadí dům do odpovídající energetické třídy. Průkaz klasifikuje budovy do sedmi kategorií od A (velmi úsporné) až po G (mimořádně nehospodárné). Za vyhovující jsou přitom považovány stavby v kategoriích A až C (s podkategoriemi C1 – budova vyhovuje doporučené úrovni – a C2 – budova vyhovuje požadované úrovni).

Více informací získáte na zákaznické lince 844 111 123 nebo na www.porotherm.cz/PRUKAZ.


Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...