Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ALPEX - GAS: Volba profesionálů

Společnost IVAR CS oznamuje, že jako první v České republice zahajuje prodej nejprogresivnějšího instalačního systému pro domovní rozvody plynu ALPEX - GAS.

Nové, komplexní řešení rozvodu plynu v budovách z vícevrstvých trubek zajišťuje:

  • řádově vyšší bezpečnost provozu domovních rozvodů plynu s použitím aktivních bezpečnostních prvků,
  • spolehlivou, snadnou a rychlou instalaci pomocí tvarovatelného potrubí nové generace ALPEX - GAS a lisovacích tvarovek IVAR.PRESS-GAS,
  • vyšší produktivitu práce s nižšími náklady proti stávajícím tradičním technologiím.

Systém rozvodu plynu ALPEX - GAS je v ČR řádně certifikován pod č. 07 0118V/AO ITC Zlín, respektuje normy ČSN EN 1775 a ČSN ISO 17784-1.

Podmínky a požadavky na použití rozvodu plynu z vícevrstvých trubek o provozním tlaku do 0,5 MPa stanoví Technické pravidlo - TPG 704 03.

Podrobné rozpracování požadavků pro navrhování, projektování, stavbu, montáž, provoz a údržbu plynovodu z vícevrstvých trubek ALPEX - GAS od hlavního uzávěru plynu odběrného plynového zařízení až po místo připojení koncového spotřebiče řeší Podniková technická norma - PTN 704 05.

Bližší informace o systému ALPEX - GAS a termínech firemního školení k získání OSVĚDČENÍ k projektování a montáži tohoto systému žádejte na:

www.ivarcs.cz
email: info@ivarcs.cz
tel.: +420 315 785 211

Instruktážní video pro aplikaci PTN 704 05 - Domovní rozvody plynu ve vícevrstvém potrubí s přetlakem do 5 bar

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...