Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zajímavá fakta o čidlech kvality vzduchu

Nekvalitní vnitřní ovzduší má za následek zdravotní problémy, zhoršenou koncentraci a sníženou produktivitu práce. Na základě měření koncentrace CO2 ve vzduchu mohou moderní ventilační systémy spolupracující s čidly CO2 zajišťovat optimální kvalitu vzduchu.

 • Studie ukázaly, že v budovách bývá velmi často více znečištěný vzduch než venku.
  (Zdroj: U.S. Environmental Protection Agency)

 • Zdroje znečištění mohou být
  - chemické (výpary z lepidel a laků, cigaretový kouř, plyny vznikající spalováním),
  - biologické (bakterie, viry, plísně),
  - drobné smetí.

 • Lidé tráví uvnitř budov až 90 % svého života.

 • Kvalita vnitřního vzduchu je jeden z důležitých faktorů, které mají vliv na lidské zdraví.

 • Nejvíce jsou na kvalitu vzduchu citlivé děti a lidé s nemocemi dýchacího a kardiovaskulárního ústrojí či imunitního systému.

 • I u zdravých lidí však znečištěný vzduch vyvolává velmi nepříjemné potíže – od bolesti hlavy a závratě přes ospalost či pálení očí až po vážné dýchací problémy.

 • Nekvalitní vnitřní ovzduší má kromě nejrůznějších zdravotních problémů za následek zhoršenou koncentraci a samozřejmě sníženou produktivitu práce.

 • Problémy však nezpůsobuje pouze nevhodně větraný vzduchu, ale i prostředí s nevyhovující vlhkostí ovzduší.

 • Správná vlhkost vzduchu je nesmírně důležitá především pro alergiky, kterých je v české populaci až 60 procent.

 • Měření ukázala, že celá jedna pětina budov v USA má trvale velmi závažné problémy s udržením kvalitního ovzduší.

 • Dvě pětiny budov v USA má takto závažné problémy alespoň občas.

 • Problémy s kvalitou vnitřního vzduchu jsou způsobeny:
  - ze 4 % materiály použitými v budově,
  - z 5 % mikrobiologicky,
  - z 10 % jejich vnějším prostředím,
  - z 13 % případů neznámou příčinou,
  - z 15 % případů vnitřní příčinou,
  - z 53 % nekvalitní ventilací.
  (Zdroj: National Institute for Occupational Safety and Health Study of private sector and governmental office buildings)

 • Mnoho ventilačních systémů je nastaveno na určitý konstantní výkon, nezávisle na aktuálním počtu lidí ve ventilovaném prostoru. Z energetického a ekonomického hlediska jde o velmi neúsporné řešení.

 • Vydýchanost vzduchu se dá velmi dobře určit například pomocí měření koncentrace oxidu uhličitého, který lidé vydechují.

 • Na základě měření koncentrace CO2 ve vzduchu mohou moderní ventilační systémy spolupracující s čidly oxidu uhličitého zajišťovat optimální kvalitu vzduchu v odvětrávaných prostorách nezávisle na počtu přítomných lidí.

 • Ventilace řízená čidly dokáže uspořit od 20 až do 70 % nákladů na větrání.

 • Ze všech těchto důvodů jsou čidla kvality vzduchu ze zákona povinná například ve veřejných budovách ve Francii, uzákonění této povinnosti se dá očekávat i v dalších západoevropských zemích.

Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Zakázkový vývoj a výroba průmyslové elektroniky. Vyrábíme čidla kvality vzduchu, regulátory ohřevu, čidla oxidu uhličitého, relativní vlhkosti, záznamníky oxidu uhličitého a amoniaku, čidla organických látek a kanálová čidla. Dále nabízíme řídící jednotky ...