Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnávání nákladů na vytápění podle druhu paliva

V poslední době jsme narazili v jiných médiích na případy kalkulace nákladů na vytápění podle pomůcky na TZB-info a na odkazy na pomůcku. Pomůcka však byla použita účelově tak, aby byly výsledky zkresleny pro potřeby PR článků.

Čtenáři našeho portálu vědí, že v záložce „Tabulky a výpočty“ je k dispozici pomůcka pro výpočet nákladů na vytápění. S touto pomůckou si každý může porovnat provozní náklady na vytápění domu podle zvoleného druhu paliva, kvality použitého zařízení a podle konkrétních místních podmínek dodavatelů energie, resp. jejich cen.

Právě proto, že do výpočtu vstupuje několik proměnných, umožňuje tabulka měnit některá vstupní data výpočtu, aby ve výsledku věrně zohlednila místní podmínky a technické parametry zdrojů. Je tedy zřejmé, že uživatel musí zadávat hodnoty odpovídající konkrétním zařízením, která chce porovnávat. Stejné platí i při zadávání cen a tarifů dodavatelů energie. Pokud dodržíme tento princip, lze získat velice přesnou představu o nákladech na vytápění za rok včetně grafického srovnání výsledků.

Z výše uvedeného vyplývá, že zadáním nepřesných hodnot vyjdou nepřesné výsledky. V praxi se bohužel setkáváme i s tím, že příznivci některého druhu paliva využívají naši výpočetní pomůcku pro argumentaci ve prospěch svého favorita a do tabulky účelově dosazují takové hodnoty, aby srovnání vyšlo podle jejich představ. V těchto případech, spadají sem zejména PR články výrobců a dodavatelů energií, doporučujeme zveřejněné výsledky brát s rezervou a nejlépe si výpočet zkontrolovat dosazením ověřených hodnot.

Výpočet nákladů na vytápění