Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhřívání plovoucí podlahy

Jedním z hlavních produktů společnosti Fenix jsou topné fólie Ecofilm pro vyhřívání laminátových podlah. Protože jiné společnosti zabývající se výrobou a prodejem elektrického podlahového vytápění obdobný výrobek nemají, hledají alternativu - obvykle v podobě topného kabelu umístěného do hliníkové folie, která má zajistit rozložení tepla do plochy. Aby se ukázaly výhody či nevýhody těchto systémů, provedla společnost Fenix srovnávací měření.

Kromě topných folií Ecofilm jsou dnes na trhu také tzv. hliníkové topné rohože - topný kabel umístěný v hliníkové folii. Jaké jsou rozdíly těchto systémů? Nevhodně použitý topný prvek umístěný pod dřevěnou nebo laminátovou plovoucí podlahu může mít výrazný vliv na snížení životnosti této podlahy. Provedli jsme proto srovnávací testy, ze kterých jsou patrné rozdíly obou systémů.

Při vývoji našich topných folií ECOFILM 60 a 80 W/m2 jsme spolupracovali s předními evropskými výrobci laminátových a dřevěných plovoucích podlah. Dle jejich požadavků a výsledků měření a testů jsme více než před deseti lety uvedli na trh výrobek, který měl už při svém vzniku své technické zázemí a kvalitu odzkoušenu v mnohaletých aplikacích folií ECOFILM 140-300 W/m2 do montovaných konstrukcí - převážně ze sádrokartonu.

Požadavky výrobců plovoucích podlah byly:

  • rovnoměrné rozložení teplot v celé ploše laminátových i dřevěných parket, aby nedocházelo k bodovému přehřívání, které způsobuje změnu lesku a barvy v místě přehřátí, nerovnoměrné roztažení parkety teplem, což u těchto materiálů složených z více vrstev může vytvořit vyšší místa v přehřátém bodě a v chladnějším bodě odtržení jedné z vrstev od druhé.
  • rovnoměrný nárůst teploty v celé tloušťce parket, aby nedocházelo k výrazným rozdílům teplot spodní a vrchní vrstvy parkety, které může způsobit celkové prohnutí parkety a otevření spár mezi parketami ( spodní část se roztahuje rychleji než vrchní pochůzná část ).
  • dokonalá rovnost topného prvku, které vniká při zatížení podlahy např. chodidlem, kdy se kabel zamáčkne do podkladu, podlaha v tom místě poklesne a zámky těchto parket se neúměrně zatěžují, což časem vede k jejich úplné degradaci a ulomení.
  • povrchová teplota do 28°C, z důvodu zachování barvy a lesku a zabránění otevření spár mezi parketami.

Zprvu jsme vycházeli z topné rohože ECOFLOOR, která je naším dlouholetým výrobkem. Z obou stran jsme topný kabel oblepili hliníkovou folií tl. 30μm a předpokládali jsme, že hliník teplo dokonale rozvede a meandry kabelů se zaboří do podkladové kročejové izolace z pěnového polyetylenu značky MIRELON.

Topný kabel v hliníkové folii.
Topný kabel v hliníkové folii.

Avšak záhy jsme zjistili, že tudy cesta nevede i když jsme zkoušeli zesilovat tloušťku hliníkové folie pro lepší roznesení tepla nebo snižovat výkon topného kabelu.

Jeden z testovaných přípravků
Jeden z testovacích přípravků

U topného kabelu instalovaného v hliníkové folii docházelo k bodovému přehřívání laminátové podlahy v místě kabelu a v meandrech mezi kabelem byla výrazně nižší teplota jak je vidět z obrázku zachyceném infrakamerou.

Na obrázku je kabel v hliníkové folii pod plovoucí podlahou
Na obrázku je kabel v hliníkové folii pod plovoucí podlahou.
Rozteč mezi meandry topného kabelu v roznášecí hliníkové vrstvě 50 mm
a délkový příkon kabelu 5 W/m2 (fotka je z testů a proto je vidět čidlo teploty)

Teplota v místě kabelu byla tak intenzivní, že i rozdíl teplot ze spodní a vrchní strany parket byl více než 10°C a pokud jsme chtěli tuto hodnotu snížit na optimální, dostali jsme se s roztečemi mezi meandry topných kabelů na tak malé vzdálenosti, které nám začali připomínat skoro souvislou topnou plochu podobnou topné folii ECOFILM. Nejen vzdálenosti topných kabelů od sebe, ale i délkový příkon kabelu začal připomínat uhlíkové topné proužky použité ve folii ECOFILM, kterou jsme odebírali z firmy Flexel International Ltd., mimochodem tuto firmu jsme v roce 2004 koupili.

Topnou folií se vyřešil kromě nerovnoměrně rozložené teploty a výrazně rozdílné teploty spodní i vrchní části parket problém s nedokonale rovným podkladem, který kabel způsoboval.

Na obrázku je topná folie Ecofilm pod plovoucí podlahou
Na obrázku je topná folie Ecofilm pod plovoucí podlahou.
Teplota je dokonale rozložena

Výsledkem výše uvedené spolupráce s předními evropskými výrobci laminátových a dřevěných plovoucích podlah a firmou Flexel byly dva typy topných folií s plošným příkonem rozlišeným dle použitého materiálu :

  • pro laminátové plovoucí podlahy topná folie Ecofilm s příkonem 80 W/m2 a
  • pro dřevěné plovoucí podlahy topná folie Ecofilm s příkonem 60 W/m2

Tyto folie fungují v dlouhodobém testu životnosti a také v mnoha aplikacích po celém světě bez závad. Vzhledem k rozsáhlému použití topných folií v tzv. nízko-energetických domech zvažujeme zahájení výroby folií o plošném příkonu 40 W/m2.

Dnes při masivním rozšíření laminátových i dřevěných plovoucích podlah se i konkurenční výrobci topných kabelů a rohoží snaží vyrábět topné prvky pod laminátové podlahy z topného kabelu v hliníkové folii, stejně jako kdysi my avšak jak ukazují snímky z infra kamery kvality topné ECOFILM nemohou dosáhnout.

Další test konkurenčního výrobku jsme uskutečnili v říjnu roku 2008 na základě jednání našeho obchodního zástupce s majitelem elektromontážní firmy dosud používající topný drát v hliníkovém obalu pod laminátové plovoucí podlahy a pod koberec. Po sdělení našich zkušeností s obdobnými výrobky byl majitel firmy velmi překvapen a požádal nás, abychom otestovali i jejich firmou používaný výrobek.

Už technické provedení výrobku naznačovalo, že životnost a bezpečnost nebude vysoká.

Jak lze na obrázku vidět, byly použity dva odporové vodiče, které v ohybech meandru nebyly fixovány k hliníkové folii, která má teplo odvádět a roznášet, aby se vodiče nepřehřívaly a podlahová krytina nebyla zatěžována bodově teplem. Také křížení odporových vodičů je riskantní při váhovém zatížení běžným provozem v místnosti z hlediska možného zúžení nebo proražení elektrické izolace a možném zkratu.

Velkým překvapením bylo uzemnění topné folie, kde byl použit měděný vodič v kontaktu s hliníkovou folií. Tyto materiály jsou v elektrotechnice přímo zakázány používat v kontaktu, aby nevznikal elektrický článek mezi těmito kovy a nedošlo k jejich degradaci.

 

Jak je vidět z měření infrakamerou, opět se potvrdila naše pravda o bodovém zatížení podlahy teplem
v meandrech a o nerovnoměrném rozložení teplot na plovoucí podlaze.

Na závěr bych chtěl ještě k doporučením výrobce podotknout dvě skutečnosti:

  1. Odporový vodič je izolován jen jednou izolací a v místě ohybu meandru lze výrobek považovat jako výrobek s ochranou třídy 0., která musí být při pokládce doplněna o další izolaci. O tom jsem se však nikde nedočetl i když se bez doplňkové izolace může jednat o život ohrožující aplikaci..
  2. Tak jak dodavatel uvádí, že je možno použít výrobek přímo pod koberec, to však odporuje bezpečnému provozu tohoto výrobky a viděl bych to jako život ohrožující aplikaci.

Po seznámení s výsledky testů a přečtení tohoto článku jsme získali dalšího zákazníka pro systém ECOFILM.


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...