Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Provozní úspory ve sportovních zařízeních

Využití obnovitelných zdrojů energie, zkušenosti a příklady instalací českého výrobce Regulus spol. s r.o.

Neustále se zvyšující náklady na energie dělají vrásky snad každému, a tedy i provozovatelům sportovních zařízení. Spotřeby energií zabezpečujících provoz sportovišť a také komfort jejich využívání jsou opravdu velké, ať už se jedná o sportovní haly, tělocvičny u škol, venkovní i vnitřní plavecké bazény nebo i o sezónně využívaná venkovní sportoviště.

O tom, že využití OZE velkou měrou šetří nejen životnímu prostředí, ale i finančním prostředky jinak vynakládané na konvenční energie, ví snad každý. Ekonomika provozu těchto zařízení je velice zajímavá, protože tyto instalace dokáží provozovateli ušetřit oproti konvenčním zdrojům tepla až 2/3 nákladů na tepelnou energii pro vytápění či přípravu teplé vody (dále jen TV). Úsporné a ekologicky šetrné technologie popisované v tomto článku jsou využitelné všude tam, kde spotřebováváme teplo, ať už na vytápění objektů nebo na přípravu TV či ohřev bazénové vody.

Plavecké stadiony, bazény a wellnessy

Jedná se o velmi atraktivní zařízení, která však vynikají obrovskou spotřebou energie. Důvodem je nutnost udržování požadované teploty bazénové vody na teplotách kolem 28 °C. Díky velkým plochám a nemožnosti jejich každodenního zakrývání je tepelná ztráta odparem z volné hladiny obrovská, zvláště u venkovních sezónních koupališť. Nesmíme ale podceňovat ani vnitřní bazény a wellness, kde energetickou náročnost zvyšuji nutnost vytápění bazénových prostor na teplotu zpravidla o několik stupňů vyšší, než je požadovaná teplota bazénové vody. Vzhledem k současnosti potřeby tepla s dobou nejintenzivnějšího slunečního svitu se přímo nabízí využití sluneční energie v těchto provozech. U vnitřních instalací s celoročním provozem však musíme jednoznačně zajistit dostatek energie i v zimním období, čili v období s relativně malými dávkami sluneční energie. Pokud i v tomto případě chceme využívat obnovitelných zdrojů energie, je možná, a z následujícího textu vyplývá, že i velmi častá kombinace solárního systému s tepelnými čerpadly. Při vhodně navržené ploše solárního systému můžeme pokrývat až 60 % tepla potřebného na přípravu TV a bazénové vody. V kombinaci s tepelným čerpadlem toto pokrytí může blížit (dle aplikace) hodnotě až 95%.

Plavecké centrum Ostrava Zábřeh

Pro ohřev teplé a bazénové vody ve venkovním a vnitřním bazénu je zde instalován solární systém se 75 plochými kolektory Regulus KPC o celkové ploše 150 m2 a kaskáda dvou tepelných čerpadel systému vzduch/voda o celkovém výkonu 500 kW. Systém automaticky zajišťuje přípravu TV pro veškerá sociální zařízení, dále vytápění vnitřních prostor včetně prostoru vnitřního bazénu. Prioritou je využití slunečních kolektorů, tepelná čerpadla se zapínají pouze v období s nedostatečným slunečním svitem. Sluneční kolektory jsou instalovány na ploché střeše objektu s vnitřním bazénem a zázemím areálu.

Sezónní plavecký bazén Valašské Meziříčí

Pro ohřev teplé a bazénové vody je zde instalován solární systém o 160 m2 kolektorové plochy a kaskáda 3 tepelných čerpadel Regulus TC 47 o celkovém výkonu 140 kW. Podobný systém jako v předchozím případě s tím rozdílem, že zde se jedná pouze o sezónní aplikaci s dobou provozu od května do září. Opět se jedná o plně automatický provoz dokonale splňující všechny požadavky jak na přípravu TV, tak na ohřev bazénové vody. I v tomto případě jsou kolektory umístěny na střeše provozního objektu, ve kterém se nachází šatny, zázemí personálu, fitcentrum a další zařízení.

Vojenské lázeňské a rekreační zařízení Slapy

Pro přípravu TV a ohřev bazénové vody je využit solární systém s kolektory Regulus KPS 10 celkové ploše 60 m2 a tepelné čerpadlo vzduch/voda Regulus TC 33 o nominálním výkonu 32,7 kW (A7/W35). Jedná o celoroční provoz, který díky rehabilitačním účelů požaduje vyšší teploty jak vzduchu v prostoru bazénu (30 °C), tak samotné bazénové vody (28 °C). Zajímavostí je využití fotovoltaického kolektoru jako zdroje elektrické energie pro pohon oběhových čerpadel solárního systému. Solární systém i zde má přednost před tepelným čerpadlem a je prioritně nastaven pro přípravu TV.

Sportovní a multifunkční haly

U sportovních a multifunkčních hal a sportovišť lze technologie využívající obnovitelné zdroje energie použít jak pro vytápění objektů samotných hal a jejich příslušenství, tak i pro přípravu TV. Vhodným řešením pro komplexní dodávku tepla jsou tepelná čerpadla obou nejběžnějších systémů, tedy využívající tepelnou energii okolního vzduchu nebo země. Pro přípravu teplé vody lze instalovat solární systémy pracující s celoročním využitím. Vzhledem k nárazovému provozu těchto zařízení se však tepelná čerpadla jeví jako nejlepší řešení. Jedná se o spínaný zdroj, který můžeme velice účinně regulovat a tím optimalizovat náklady na provoz i ve dnech s minimálním využitím haly. Solární systém může fungovat jako doplněk celé technologie hlavně v případě, že budeme instalovat pro vytápění tepelná čerpadla využívající teplo země ze suchých vrtů. Nepředaným teplem solárního systému totiž můžeme tyto vrty regenerovat, resp. zvyšovat teplotu nemrznoucí směsi. Tím dochází k výraznému zlepšení parametrů tepelných čerpadel z hlediska jejich topného faktoru (poměru mezi výkonem tepelného čerpadla a jeho příkonem).

Mateřská a základní škola Lukavec

Pro vytápění a přípravu TV ve sportovní hale a základní a mateřské škole v Lukavci je prioritně využit solární systém s 20 ks plochých slunečních kolektorů Regulus KPS11 a 2 ks tepelných čerpadel země-voda Alpha-Innotec SWP 670 o celkové m výkonu 135,2 kW. Jako zdroj pro tepelná čerpadla slouží 24 suchých vrtů o celkové hloubce 2300 m, které jsou vhodně umístěné v běžecké dráze přilehlého sportovního areálu. Systém efektivně zajišťuje vytápění a přípravu teplé vody nejen v základní a mateřské škole, ale i ve sportovní hale na jejímž jižním štítu je umístěn solární systém. Přebytky solárního systému jsou využity k regeneraci vrtů pro tepelná čerpadla.

Venkovní sportoviště

U venkovních sportovišť, protože jsou využívána především mimo topnou sezonu, budeme teplo spotřebovávat zejména pro přípravu teplé vody v šatnách a dalším příslušenství jako jsou občerstvení, kiosky apod. Pro takováto zařízení je nejvýhodnější využít jako zdroj tepla solární systém. Dobře navržený solární systém pokryje potřebu teplé vody v plné výši zhruba od dubna do září (pro eventuální dohřev můžeme použít jakýkoli konvenční zdroj tepla).

Aplikace ve výrobní hale Hlinsko v Čechách

Ačkoli se zde nejedná o sportovní zařízení, jde o provoz s velmi podobným odběrovým profilem teplé vody. Prakticky 2x denně dochází k odběrové špičce vždy po skončení směny. Touto směnou můžeme v případě sportovišť nazývat trénink, či zápas sportovců využívajících venkovního sportoviště a následně sprch v rámci jeho příslušenství. V popisovaném systému je pro přípravu teplé vody (cca 3000 l za den) použit solární systém s 10 plochými kolektory regulus KPC o celkové ploše 20 m2, pro dohřev ve dnech malé intenzity slunečního záření jsme použili kaskádu plynových průtokových ohřívačů s plynulou modulací výkonu, které dokáží spolupracovat se solárním systémem. Tuto aplikaci zmiňujeme hlavně z důvodů, že je on-line měřená a přístupná jakémukoli uživateli internetu na webové adrese http://regulus.dnh.cz/etasolar/, kde lze nalézt i archivní data za období několika posledních let.

Závěrem lze tedy říci, že prakticky neexistuje sportoviště, kde by obnovitelné zdroje energie nebyly ku prospěchu nejen jeho provozovatelů, ale i samotných návštěvníků. Vždyť sportování je svým způsobem ekologickou zábavou posilující tělo i ducha a mělo by rozhodně probíhat v čistém a příjemném prostředí. Výše popsané technologické celky splňují tyto požadavky beze zbytku. Pokud budou (a okolnosti tomu nasvědčují) následovat tyto příklady další provozovatelé sportovních areálů, je velice důležité, aby si pro návrh a realizaci celého systému vybrali zkušené profesionály, kteří dokáží optimalizovat a navrhnout systém jako celek a dokáží poukázat na všechny výhody, ale i nevýhody různých řešení. Jedině odborník dokáže investorovi ukázat všechny možnosti a popsat je tak, aby bylo jasné, jakým způsobem bude celá technologie fungovat a jaké budou předpokládané provozní náklady. Pouze tak se nám při sportování bude dýchat zase o něco lépe.

   
   

Po vyplnění dotazníku na našich webových stránkách Vám vypracujeme cenový návrh zdarma. Poradíme Vám se získáním státních či evropských dotací. www.regulus.cz, obchod@regulus.cz.


REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 140 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...