Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

I panelový dům může mít svůj komín

Obytné domy, stavěné tradičními technologiemi, měly téměř vždy jako svou součást komín. V těchto objektech sloužil k odvodu spalin od lokálních spotřebičů nebo centrálního zdroje pro celou budovu. V případě centrálního vytápění se často v každém bytě zřizoval i záložní komín pro překlenutí možných výpadků v dodávkách tepla.

Koncepce vytápění panelových objektů a sídlišť byla až na výjimky postavena na dodávce dálkového tepla pro vytápění a ohřev užitkové vody z centrálních tepláren, případně blokových kotelen. Záložní komíny pro byty zde nebyly projektovány. O nevýhodách této koncepce se na vlastní kůži přesvědčili obyvatelé řady českých měst a sídlišť v případě kalamitních situací nebo havárií či poruch na zdrojích nebo rozvodech tepla.

   

Přesto na některých panelových objektech, postavených v místě, kde dodávka dálkového tepla nebyla k dispozici, komíny najdeme. Může se jednat o komín, který odvádí spaliny od kotle, kterým je vytápěný celý objekt - v tomto případě se jedná o komín většího průměru, vedený po fasádě objektu nebo o soustavu samostatných komínů, na které jsou napojeny například plynové kombinované kotle z jednotlivých bytů. Konstrukce komína a připojení spotřebičů musí odpovídat platným technickým normám a předpisům. Základními technickými normami jsou v současné době např. ČSN 734201: 2002 "Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.", evropská všeobecná norma ČSN EN 1443 "Komíny - Všeobecné požadavky". Každá spalinová cesta (komín včetně kouřovodu) při jejím uvedení do provozu, po připojení spotřebiče nebo jeho výměně, popřípadě po změně paliva, vyžaduje kontrolu revizním technikem, který výsledek zaznamená v revizní zprávě. Neméně důležitá je i pravidelná kontrola a čištění komínových průduchů během provozu, lhůty v závislosti na druhu paliva a výkonu spotřebiče určuje Vyhláška 111/1981 Sb.

   

Ke stávajícím vícebytovým domům lze zvenku zrealizovat např. nerezový třísložkový komín Schiedel ICS. Je vyroben z kvalitní nerezové oceli a vysoce jakostní izolace z bio vláken a odolává vysokým teplotám. Vnější plášť komínového systému ICS je z estetické vysoceleštěné nerezové oceli a slouží zároveň jako nosná statická část systému. Komponenty jsou spojovány pomocí hrdla a spon s dvojitou drážkou, což zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž.

Jako příklad úspěšné, když poněkud netradiční realizace fasádních komínů můžeme uvést barevné komíny u bytových domů v Lutíně. Barva komínů pěkně ladí s barvou fasády a zapadá tak do celkové architektonické koncepce. Tři komíny ICS o průměru 180 mm namontovala firma Lotus Profi Letovice.

Řešíte podobný problém?

Pokud se nacházíte v obdobné situaci, doporučujeme spojit se s odborníky. Jaké řešení je vhodné právě pro váš dům posoudí přímo na místě.


Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - 75 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové moduly ...