Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pavilon člověka / ZOO Praha Troja – vernisáž studentských návrhů 14. ročníku architektonické soutěže XELLA

Ve středu 4. 3. proběhla v Císařském sále Trojského zámku vernisáž studentských návrhů 14. ročníku architektonické soutěže, kterou pořádá společnost XELLA CZ, s.r.o.

Téma letošního ročníku soutěže je "Pavilon člověka / ZOO Praha Troja", alternativní vstup pro tvora, který Zahradu založil, pečuje o ni, navštěvuje ji, je všudypřítomný a přece v ní svým způsobem chybí. Nový vstup bude ústit přímo na pobřežní cestu, na kterou dále po proudu navazuje přístaviště říčního přívozu, kam bude situován druhý objekt soutěže - Dům převozníka.

Do soutěže bylo přihlášeno v řádném termínu 73 projektů. Porota ve složení Tomáš Drdácký (starosta městské části Praha Troja), Petr Fejk (ředitel Zoo Praha), Stanislav Komárek, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Emil Makara, Petr Malinský, Vlado Milunić, Peter Moravčík, Josef Pleskot (předseda poroty), David Vávra, Jaromír Veselák a Lubomír Závodný rozhodla o vítězných návrzích krátce před zahájením vernisáže.


První místo - projekt č. 68

Druhé místo - projekt č. 21

Vernisáž zahájil úvodním slovem Ing. arch Tomáš Drdácký, starosta městské části Praha Troja: "Zadání soutěže bylo pro nás velmi atraktivní. Jedná se o problematiku, která se nedotýká pouze zoologické zahrady, ale je to téma na pomezí zoologické zahrady a městské části Praha Troja a jejího okolí. Zároveň se dotýká dopravní obslužnosti Troje. Studenti zpracovávali téma zázemí převozníka, nebo lépe podobu již dva roky existujícího přívozu, který rozšířil nabídku způsobů, jak se do Troje dostat, a to nejen pro návštěvníky, ale také pro obyvatele Podhoří, Bohnic a Troje. Téma zpracovává rovněž řešení rekreační zóny v bezprostředním okolí Vltavy, které je dnes ve velmi neutěšeném stavu. Je zde tedy reálná příležitost podobu tohoto území změnit. Pozemek, na kterém má stát dům převozníka, je od minulého týdne ve vlastnictví městské části. Bude tedy záležet už jen na naší vůli a schopnosti sehnat peníze na to, aby se projekt uskutečnil. V tomto smyslu to není projekt do šuplíku, ale věřím, že minimálně část některého z těchto návrhů by se mohla realizovat.";

"Proč zrovna Pavilon člověka a dům převozníka?", doplňuje Ing. arch. Jaromír Veselák, zadavatel soutěže: " Při výběru úlohy jsme byli vedeni snahou objevit i v rámci Prahy místo tak trochu pozapomenuté a připomenout ho prostřednictvím soutěže, přimět několik desítek studentů, aby se tímto místem zabývali. Jsem moc rád, že jsme našli vstřícnou odezvu právě tady v Troji. Součástí zadání byla i tzv. pobřežní cesta. To znamená, že se téma z čistě architektonické podoby dostává i do podoby krajinotvorby většího měřítka. Studentům jsme chtěli nabídnout velkou volnost v zadání, aby si vlastní náplň našli po poctivé úvaze sami. U mnoha návrhů se to k mé radosti podařilo."

Při příležitosti vernisáže výstavy návrhů soutěže XELLA jsme požádali o rozhovor generálního ředitele XELLA CZ a XELLA Slovensko, Ing. Martina Poláka.

Vidíte v průběhu těch čtrnácti let, co tato soutěž probíhá, nějaký posun v architektonických návrzích a vidění architektury studentů?

"Vidím posun zejména v tom, že studenti dnes nemají sebemenší zábrany, neklade jim překážky výběr materiálů, konstrukcí a podobně. Druhý posun vidím ve způsobu ztvárnění. I díky technice, kterou mají dnes k dispozici, se jejich kreativita rozšiřuje. Posun vidím také v tom, že se nám od roku daří zapojovat do soutěže víc a víc lidí, víc odborníků, kteří věnují svůj čas soutěži bez nároku na odměny."

Podařilo se již některé návrhy z předchozích ročníků realizovat?

"Myslím si, že skutečná realizace teprve uzavírá jakýsi motivační kruh. Několik prací z předchozích ročníků už skutečně stojí, nebo se bude v nejbližší době realizovat. Samozřejmě to není nikdy projekt v takové podobě, jak je vidíme zde. Zde jsou pouze promítnuty myšlenky. Ale mnohdy ta inspirace způsobí, že se začne o té dané lokalitě vůbec jednat. Krásným příkladem může být letošní soutěž a reakce pana starosty Tomáše Drdáckého, který se tomu věnuje velmi osobně a reálně uvažuje o tom, že některé projekty spatří světlo světa."

Na oblíbený soutěžní návrh jsme se starosty městské části Praha Troja, Ing. arch. Tomáše Drdáckého, zeptali.

Slyšeli jsme o soutěžním návrhu, který Vás oslovil nejvíce.

"Na návrhu se mi líbí pokorná jednoduchost vstupu do území, které my, co zde bydlíme, vnímáme jako velmi cennou přírodní scenérii. Tento návrh doplňuje krajinu malými zastaveními, kde se návštěvník může občerstvit a odpočinout si a vnímat třeba i výhledy na Prahu. Právě z hlediska výhledů návrh počítá i s kompozicí Pražského hradu a katedrály sv. Víta v pohledu ze severu, což je pěkné a netradiční panorama."


Soutěžní projekt č. 40

Jaký je časový výhled na úpravu využití území, které bylo předmětem soutěže? Vidíte jako reálné, že se některý z těch návrhů zrealizuje?

"Úprava území vlastně již začala před Vánoci 2008, kdy byl vytvořen nový povrch na mezinárodní cyklotrase A2 procházející územím. Spojuje přívoz s prostorem pod zoologickou zahradou. V návaznosti by se měl řešit uzel u přívozu v Podhoří, kde by mělo vzniknout zázemí přívozu. To by se mělo projekčně připravit letos a realizovat v příštím roce."

O pár slov k soutěžním návrhům jsme poprosili i Ing. arch. Ivan Kubíka.

Z většiny soutěžních návrhů a zejména z těch vítězných je znát silná symbolika, např. stěna jako jeden z nejstarších symbolů činnosti člověka nebo vlny v souvislosti s bezprostřední blízkosti řeky. Do jaké míry hraje symbolika roli v prosazení současné architektury?

"Myslím, že to není pouze o symbolice, ačkoliv je velmi rozpoznatelná a má místo v takovéto soutěži. Zde nejde o soutěž na dům, nemluvíme o konkrétním zadání, kterého výsledkem by mělo být začít zítra něco stavět. Kreativita je tu velice vítaná. Porota programově hledá zajímavé plastické vyjádření tématu, jeho filozofické pojetí. Nejzajímavější návrhy ze všech soutěžních projektů se těžko hledají. Porota je ale vícečlenná a návrhy se posuzují dva dny, takže by dobrá myšlenka neměla uniknout.


První místo - projekt č. 68

Symbolika je i při takovémto zadání přirozeným vyústěním jakýchsi tvořivých souřadnic, pokud to takto mohu říci. V motivu stěny, který zvítězil, je i něco víc. Čtu v něm i archetypální prvky, např. kolo jako prostředek k transportu, cihla jako základní stavební materiál a písmo pro sdělení myšlenek. Vnímám to tak, že vznikla stěna, jako když dítě začne na sebe skládat malé cihly nebo kostky - to je takový řekněme primitivní počin. Na druhou stranu tu lze vnímat i čárový kód nebo mřížku. Přiznám se, vítězný návrh byl i mým favoritem. Takže když něco takového najdu, snažím se, aby se to neztratilo."

Od soutěžících se tedy vysloveně očekával dostatečný nadhled pro vyjádření myšlenek využití území v Troji.

"Témata jsou různá. Minulý rok bylo například zadáno téma revitalizace starých opuštěných kamenolomů v neurbanizovaném prostředí i v intravilánu malé obce na Slovensku. Předtím jsme řešili městské prostředí památkové rezervace Český Krumlov. Existuje jen jeden návod, jak zvítězit. Dát zajímavý, kreativní nápad. I studenti přijímají tuto hru, kde XELLA vytváří podmínky pro soutěž myšlenek. O to víc si ji ceníme, protože u studentů je to práce navíc, přidaná hodnota, která věříme, že se jednou vrátí, případně v to můžeme alespoň doufat. Architektura je profese, kde je to velmi neměřitelné, a to ani časem ani penězi, kdy malá jednoduchá stavba může být zajímavá, naopak velké náročné stavby mohou být promarněné příležitosti.


Soutěžní projekt č. 59 - Dům převozníka

Soutěžní projekt č. 73 - Pavilon člověka

Soutěžní projekt č. 59 - Pavilon člověka

Při pohledu na soutěžní návrhy nelze přehlédnout inspiraci slavnými českými nebo světovými architekty.

"Dnes je velmi obtížné přijít s nějakou absolutně novou formou. A myslím, že není ani cílem, aby studenti posouvali hranice světové architektury. Je dobré, když se inspirují dobrými příklady. Tato soutěž by mohla být inspirací nebo návodem, jak věci řešit. Přinesla nápady, které jsou jakýmsi vyjádřením, že už nemáme jen čistý papír. Je to určitá nabídka architektonické obce ostatní veřejnosti. Je naším posláním udělat ji dobře."

Vyhlášení vítězů a předání cen soutěže XELLA 2008/2009 na téma "Pavilon člověka / ZOO Praha Troja" proběhne na mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně 22. 4. v sále Morava ve 13.30 hod.

Projekty budou vyhodnoceny rovněž 4. 4. 2009 na stavebním veletrhu CONECO v Bratislavě.

Náhledy soutěžních návrhů a souhlas s jejich uveřejněním laskavě poskytla společnost XELLA CZ, s.r.o. Jména autorů soutěžních návrhů budou doplněna po jejich zveřejnění pořadatelem soutěže.

Oficiální tisková zpráva včetně jmen autorů oceněných prací ZDE.

 
 
Reklama