Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Trubkový systém Viega Pexfit Pro je mimořádně odolný a hospodárný

Výrobce špičkových instalačních systémů, společnost Viega, v programu Pexfit Pro představuje nový systém plastového potrubí, který může být používán jak pro rozvody pitné vody, tak pro instalaci vytápění. Pružné a tvarově stálé trubky jsou vyrobeny z materiálu PE-Xc a jsou tak mimořádně odolné. Současně lze trubkový systém Pexfit Pro instalovat velmi hospodárně, neboť před lisováním trubkových spojů není nutná kalibrace. Rovněž díky novým spojkám s SC-Contur se případné neslisované spoje projeví již při plnění zařízení. Po zalisování jsou spojky těsné trvale.

V případě systémů plastových potrubních rozvodů používaných v budovách existují značné rozdíly v kvalitě, která závisí především na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Viega používá pro nový trubkový systém Pexfit Pro fyzikálně zesítěný polyetylen (PE-Xc). Tento materiál je mimořádně odolný vůči teplotám a tlaku a je necitlivý vůči korozi a inkrustaci. Trubky Pexfit Pro Plus z materiálu PE-Xc o rozměrech 16 a 20 mm jsou koncipovány pro univerzální instalaci. Díky vnitřně ložené kyslíkové bariéře jsou určeny pro připojení topných těles, ale také je lze použít pro rozvody pitné vody. Vícevrstvé trubky Pexfit Pro Fosta o rozměrech 14 až 63 mm jsou rovněž vhodné pro použití v rozvodech pitné vody a v instalacích vytápění. Vysoce zatížitelné lisovací spojky z polyphenylsulfonu (PPSU) případně z červeného bronzu vždy zajistí spolehlivou instalaci.

Vícevrstvé složení trubky

Vícevrstvé trubky programu Pexfit Pro firmy Viega mají kromě vnitřní trubky ze zesítěného PE-Xc hliníkovou vrstvu a plastový vnější plášť. Jednotlivé vrstvy jsou pak navzájem ještě fixovány pojivem. Proto jsou velmi odolné vůči vysokým tlakům a teplotám. Natupo svařovaná hliníková vrstva trubky je navíc difuzně těsná a zajišťuje potřebnou tvarovou stabilitu. Trubku lze snadno ohnout do malého poloměru a tento tvar si pak trvale zachová. To výrazně usnadní například instalaci potrubí při renovaci, např. v předstěnové konstrukci.

Nové spojky PPSU

Rychlejší a tím hospodárnější trubkové spoje zaručují také firmou Viega zcela nově vyvinuté spojky z PPSU o rozměrech 14 až 25 mm. Tento plastový materiál je extrémně mechanicky a chemicky zatížitelný. I za extrémních instalačních a provozních podmínek mohou být spojky jen obtížně zničeny.

Nové spojky jsou standardně vybaveny předmontovanými lisovacími objímkami z ušlechtilé oceli. Po zkrácení trubky může být ručně ihned nasazena spojka Pexfit Pro. Kalibrace nebo sražení hran není nutné. Správná zástrčná hloubka spojky může být ihned překontrolována v kontrolním okénku, dříve než se spojka během několika sekund trvale nalisuje na trubku lisovacím nástrojem Viega. Lisovací objímka po nalisování zaručuje vysokou odolnost proti vytržení trubky a zabraňuje protočení spojky.

V rozměrech 32 mm až 63 mm jsou pro instalace Pexfit Pro k dispozici vhodné spojky z červeného bronzu. Tento materiál je rovněž mimořádně robustní, hygienicky nezávadný a je tak použitelný pro všechny rozvody pitné vody.

SC-Contur pro vyšší spolehlivost

Ať už z PPSU nebo červeného bronzu, obě varianty spojek jsou standardně vybaveny SC-Contur typickou pro výrobky Viega. Díky této úmyslné netěsnosti v nezalisovaném stavu se případné neslisované spoje projeví již při zkoušce těsnosti nebo při plnění zařízení. Později vzniklé škody jsou tak spolehlivě vyloučeny. Po slisování jsou spojky těsné trvale.

Viega jako první výrobce zaručuje, že zkouška těsnosti celé instalace může být provedena centrálně na manometru, pokud jsou součásti celé instalace, jako jsou spojky, armatury a příruby, vybaveny systémem Viega SC-Contur. Pouze závitové spojky musí být předem jednotlivě zkontrolovány. Centrální zkouška těsnosti nabízí více bezpečnosti a pohodlí, neboť odpadá nutná vizuální kontrola každého jednotlivého lisovaného spoje. Pokud spoje nedopatřením nebyly slisovány, dojde k výtoku média a tím k poklesu tlaku na manometru.

SC-Contur pracuje v stanovených tlakových rozsazích a zkušebních dobách se stlačeným vzduchem a vodou. Pokud je místo mokré provedena suchá zkouška těsnosti a zatěžovací zkouška, omezí se hygienická rizika. Ta vznikají vlivem vody, která se nachází v potrubí v době mezi prvním naplněním a uvedením do provozu.

Rozsáhlý kompletní program

Flexibilitu programu Pexfit Pro zdůrazňuje výrobce systémů Viega celou řadou přizpůsobených součástí, které pokrývají všechny rozhodující úkoly, jako např. montážní jednotky se stupňovitě nastavitelnou roztečí od 80 do 200 mm, stejně jako přídržné lišty pro konstrukci šachet, nástěnky, kulové ventily nebo podomítkové připojovací dózy. Přechod na kovové systémy potrubních rozvodů společnosti Viega ulehčí speciální přechodky a zástrčné tvarovky. Díky tomu není ničím omezena svoboda volby nejlepšího vhodného materiálu podle účelu použití a okolních podmínek.


Nové spojky z PPSU systému potrubních rozvodů Pexfit Pro jsou mimořádně odolné a díky předmontovaným lisovacím objímkám s nimi lze pracovat velmi rychle. (Foto: Viega)
 
V rozměrech 14 až 25 mm jsou spojky Pexfit Pro vyrobeny z velmi odolného materiálu PPSU, v rozměrech 32 až 63 mm z rovněž odolného červeného bronzu. (Foto: Viega)

To lze ostatně říct i o přizpůsobených lisovacích nástrojích Viega: Ve spojení s vhodnými lisovacími čelistmi mohou být používány jak pro instalaci kovových systémů potrubních rozvodů, tak pro program Pexfit Pro. U malých průměrů trubek do 25 mm plně postačí k lisování ruční lisovací nástroj Viega, u větších jmenovitých průměrů jsou k dispozici síťové a akumulátorové lisy Pressgun.


Zelený bod na spojkách Pexfit Pro označuje SC-Contur, typickou pro výrobky Viega: Nezalisovaná místa se projeví již při plnění zařízení nebo během centrální zkoušky těsnosti. (Foto: Viega)
 

Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.

Společnost Viega s více než 4000 zaměstnanci v současnosti patří k předním výrobcům instalační techniky. Produkty se vyrábějí ve čtyřech továrnách v Německu a speciální řešení pro severoamerický trh zajišťuje závod McPherson Kansas/USA. Pro společnost ...