Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory (III)

Investície do izolačných prác

Počiatočná investícia do väčšej hrúbky izolácie je len o málo vyššia než investícia do minimálnej hrúbky potrebnej na ochranu proti kondenzácii. Náklady na montáž izolácie vzniknú tak či tak, netreba im teda venovať pozornosť. Otázkou je, či sa vyššie náklady vykompenzujú ešte vyššími energetickými úsporami, teda či sa investícia splatí. V týchto prípadoch treba vypočítať peňažnú hodnotu úspor elektrickej energie na každý nasledujúci rok na základe predpokladaného ročného nárastu cien energií a potom ju prepočítať na aktuálnu hodnotu vrátane predpokladanej reálnej úrokovej sadzby. Je to nevyhnutné preto, aby bolo možné porovnať budúce úspory so súčasnou investíciou. Výška predpokladanej hodnoty ročného nárastu cien energií a úrokovej sadzby je 5 %, resp. 4 %. Tieto výpočty vychádzajú zo súčasnej ceny za elektrickú energiu 0,20 EUR/kWh.

Finančné úspory a investičné náklady (konečná cena za izoláciu platená investorom) pri priemere rúrky DN 40 (48,3 mm) a DN 80 (88,9 mm) sú na obr. 1 a 2. Ako vidno v grafe na obr. 1, pri rúrke s priemerom DN 40 úspory dosiahnuté po 5, a dokonca aj po 10 rokoch sú stále nižšie, než je čiara investičných nákladov, čo znamená, že sú záporné. Len čo sa však po (o niečo viac ako) 10 rokoch prekoná bod zlomu, možno získať skutočné úspory. Na ich zhodnotenie treba od finančných úspor energie odpočítať investičné náklady (žltá čiara). Tak sa získajú celkové úspory, ktoré sú uvedené v grafoch na obr. 3 až 6, opäť pre priemery rúrok DN 40 (48,3 mm) a DN 80 (88,9 mm). Tieto grafy ukazujú, že pre náš príklad existuje optimálna hrúbka izolácie s rozmerom materiálu AF/Armaflex, pri ktorom sú celkové úspory najvyššie. Pri daných podmienkach je to rad AF-4 (21,5 až 25,0 mm). V prípade ešte väčšej hrúbky izolácie (rad AF-5 a AF-6) sa vyššie investičné náklady dostatočne nevykompenzujú dodatočnými úsporami energie. Dôležité však je uvedomiť si, že uvedené výsledky sú odhadom budúcnosti na základe dnešného pohľadu. Ak bude napr. priemerný ročný nárast ceny energií vyšší než predpokladaných 5 % alebo ak sa náhle zvýšia ceny, mohla by dávať ekonomický zmysel aj väčšia hrúbka izolácie.


Obr. 1 Porovnanie finančných úspor po 5, 10, 15, 20, 25 a 30 rokoch a dodatočných investičných nákladoch (žltá čiara) a minimálnej hrúbky izolácie potrebnej na zabránenie kondenzácii (AF-1) pri priemere rúrky DN 40

Obr. 3 Celkové úspory po 10, 20 a 30 rokoch v porovnaní s minimálnou hrúbkou izolácie potrebnou na zabránenie kondenzácii (AF-1) pri priemere rúrky DN 40


Obr. 4 Celkové úspory po 10, 20 a 30 rokoch v porovnaní s minimálnou hrúbkou izolácie potrebnou na zabránenie kondenzácii (AF-1) pri priemere rúrky DN 80

Obr. 5 Kumulatívne peňažné úspory po 5, 10, 15, 20, 25 a 30 rokoch v porovnaní s minimálnou hrúbkou izolácie potrebnou na zabránenie kondenzácii (AF-1) pri priemere rúrky DN 40


Obr. 6 Kumulatívne peňažné úspory po 5, 10, 15, 20, 25 a 30 rokoch v porovnaní s minimálnou
hrúbkou izolácie potrebnou na zabránenie kondenzácii (AF-1) pri priemere rúrky DN 80

 
 
Reklama